VERKOOP WOUWSE TOL

 


 

Bergen op Zoom, 16 januari 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft; Verkoop Motel de Wouwse Tol, kenmerk FELK 2012/1

Geacht College,

Via de media heeft de BSD-fractie kennis moeten nemen van het feit dat de heer van der Valk van de gelijknamige onderneming redenen heeft om zijn voortreffelijke, bij Bergen op Zoom horende, horeca-voorzieningen te willen verkopen.

Steevast horen wij van het college dat zij er alles aan doet om ondernemers de voordelen van vestiging in onze stad te laten inzien zodat zij voor Bergen op Zoom zullen kiezen als vestigingsstad.
U zult snappen dat onze fractie derhalve niet blij werd van de berichten in de krant met betrekking tot de voorgenomen verkoop en mogelijke sluiting van motel de Wouwse Tol.

Wij van de BSD-fractie verzoeken u dan ook antwoord te geven op de volgende vragen:

• Hoe lang is het college op de hoogte van de wensen c.q. voornemens van het van der Valk concern?
• Is de mogelijk lokatie bij de (ver)nieuwde afslag Bergen op Zoom-Zuid het enig bekeken alternatief?
• Zijn andere alternatieven, mogelijk passend in de wensen van het van der Valk-concern, bekeken en besproken met de betrokken ondernemer?
• Acht het college het exclusief aanbieden van een lokatie die geheel of grotendeels in handen is van een projectontwikkelaar (die daardoor de prijs kan bepalen) een passende handelswijze?
• De BSD- fractie heeft minimaal één alternatief die zij onder de aandacht van uw college wil brengen: Landgoed Ruytershoven! De lokatie Ruytershoven is via twee afslagen te ontsluiten en is een zichtlokatie van zowel de A4 als de A58. Het van der Valk-concern kent op meerdere plaatsen in het land vestigingen met een dergelijke onsluitingsmogelijkheid, o.a. hun verstiging in Gilze-Rijen. De lokatie is grotendeels in handen van de gemeente en slechts een beperkt deel is in agrarisch gebruik. Maar naar onze kennis is de gemeente ook van die percelen grotendeels de grondeigenaar en heeft zij de gronden in pacht uitgegeven. Het gebied met de gemeentekwekerij kent veel achterstallig onderhoud.
Met een inpassing die recht doet aan het gebied zou een vestiging om meerdere redenen ook voor het van der Valk-concern aantrekkelijk kunnen zijn en met een juiste en passende natuurcompensatie maatschappelijk en qua natuurwaarden een toevoeging aan de toeristisch en recreatieve toekomst van onze gemeente. Een planologische wijziging lijkt haalbaar en verdedigbaar. Ook de noodlijdende gemeentekas kan een dergelijke transactie goed gebruiken. Is uw college bereid een en ander in overweging te nemen en hierover in contact te treden met het van der Valk-concern?
• Wat gaat het college doen om van der Valk en andere ondernemers alsnog ter wille te zijn bij het verwezenlijken van hun plannen?

Uw reactie afwachtend,

hoogachtend,
namens de BSD-fractie

F. El-Khassim
Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *