ALEXANDER DUBCEKBRUG 2

 


 

Bergen op Zoom, 31 maart 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Alexander Dubcekbrug

Geacht College,

Bij deze wil ik u, namens de BSD-fractie, een compliment doen toekomen inzake uw kordate reactie op de reparatiewerkzaamheden aan de Alexander Dubcekbrug.
De “uitgevoerde” werkzaamheden zijn mooi, netjes en snel uitgevoerd!

Waar het echter gaat om de uitvoering is helaas niet alles een compliment waard. Wij hebben u verzocht, behalve de geconstateerde gebreken, ook de betrokken Dubcekbrug maar ook de andere bruggen aan een grondige inspectie te onderwerpen.

De BSD-fractie heeft geconcludeerd, dat er geen inspectie is uitgevoerd en daarmee onvoldoende de ernst wordt ingezien van de veiligheidsrisico’s die deze situatie met zich mee zou kunnen brengen voor onze burgers en voor het verkeer dat de bruggen van onderen passeert. Via de media hebben wij kunnen vernemen, dat uw zienswijze is dat het hier gaat om slechts een aantal rotte stukjes die ” niet groter zijn dan 10 cm”.
Zoals u kunt zien op de foto’s die hier als bijlage zijn bijgevoegd, gaat het hier om stukken van ca. 67 cm tot stukken van 100 cm.

Wij stellen u nogmaals in de gelegenheid om alle bruggen zo spoedig mogelijk te inspecteren en daar waar nodig direct te repareren of voor het publiek ontoegankelijk te maken.

Tevens wenst de BSD-fractie, conform RVO art:39 antwoord op de volgende vragen.

• Is de veiligheid van de verkeersdeelnemers op dit moment in het gedrang?
• Waarom zijn de bruggen niet geïnspecteerd zoals onze fractie u verzocht had te doen?
• Realiseert het college zich wat er gebeuren kan mocht iemand door de brug heen zakken of als stukken rotte houtdelen op een passerende auto terecht zouden komen?
• Is er een inspectie geweest? Indien ja, hoe kan het dan dat er na de reparatie alsnog grote rotte stukken zijn gevonden door een leek?
• Hoe moeten wij deze gang van zaken duiden?

Met vriendelijke groet,
Names de BSD-fractie

F. El-Khassim

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *