KABELS EN LEIDINGEN

 


 

Bergen op Zoom, 7 april 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Kabels en leidingen, ons kenmerk LK/12008

Geacht College,

Recent is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel voorgelegd “Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten”. De BSD-fractie vraagt zich af wat deze wet kan betekenen voor de gemeente Bergen op Zoom? Hoe is de vergoeding voor het leggen, beheren en verleggen van kabels en leidingen in gemeentelijke grond nu geregeld?
Heeft de gemeente Bergen op Zoom met de eigenaren van kabels en leidingen overeenkomsten gesloten en wat behelzen deze? Is uw college voornemens om in reactie op dit wetsvoorstel een en ander op een andere manier te regelen.
Graag hier over een raadsmededeling waarin de huidige werkwijze besproken wordt en de mogelijke gevolgen van dit wetsvoorstel voor Bergen op Zoom.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Names de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *