OMGEVINGSWET

 


 

Bergen op Zoom, 7 april 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Omgevingswet, ons kenmerk LK/12007

Geacht College,

Op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt hard gewerkt aan nieuwe wetgeving die uiteindelijk moet leiden tot de Omgevingswet. Deze Wet moet vele bestaande wet- en regelgeving gaan vervangen. Volgens de huidige planning zal die nieuwe alomvattende/integrale wet in 2014 in werking treden. Dit betekent dat bestemmingsplannen, zoals wij die nu kennen, veranderd moeten worden in ‘omgevingsverordening(en)’!
De vraag is nu: is het nu zinvol om de huidige bestemmingsplannen te actualiseren c.q. te herzien als die op korte termijn vervangen moeten worden door omgevingsverordening(en)?
Is het te overwegen om de activiteiten ten aanzien van de nu lopende herzieningen van bestemmingsplannen te staken in afwachting van de nieuwe wetgeving en daarmee onnodige kosten te besparen?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Names de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *