REALISATIE ONTWIKKELING CHALETPARK VREDENBURG EN CAMPING DE HEIDE

 


 

Bergen op Zoom, 23 april 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Realisatie ontwikkeling chaletpark Vredenburg en camping De Heide, ons kenmerk LK/12010

Geacht College,

In juni 2009 sloot uw college met Trias Investeringen BV een overeenkomst tot omvorming en uitbreiding van kampeerterrein de Heide en chaletpark Vredenburg tot een hoogwaardig verblijfrecreatiepark, met als contractueel vastgelegde planning de realisering binnen maximaal 5 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. We zijn nu halfweg deze aangegeven realiseringstermijn. Wat is nu de stand van zaken? Ligt de realisering op schema? Zo nee, welke acties is uw college voornemens te ondernemen om tijdige realisering te bewerkstelligen?
Wanneer kunnen wij een raadsmededeling in deze ontvangen?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Names de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.