MOTIE WEBWINKELS 1

 


 

M O T I E

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 26 april 2012

Overwegende dat:

  • het proces van detailhandel een snelle verandering ondergaat;
  • de traditionele detailhandel in en vanuit winkels terugloopt;
  • het opzetten van een webwinkel vanuit de woning voor starters, ouderen en vrouwen een perspectief biedt op (deeltijd)ondernemerschap;
  • het starten van een webwinkel met zelfgemaakte producten de creativiteit en zelfredzaamheid van burgers bevordert en hen de gelegenheid biedt tot het opbouwen van een netwerk dat mogelijk ook zicht biedt op werk en een zelf verworven inkomen;
  • het een vorm van ondernemerschap is die qua bedrijfsvoering (aard en schaal) veelal niet leidt tot overlast in de woonomgeving;
  • webwinkels een verzorgingsgebied hebben van nationale/internationale schaal en veelal niet of nauwelijks concurrerend zijn met de lokale traditionele detailhandel

Verzoekt het college een planologischbeleid te ontwikkelen dat het starten en exploiteren van webwinkels van beperkte schaal (1 à 2 medewerkers/eigenaren) in woonwijken mogelijk maakt c.q. de mogelijkheden hier van te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.