MOTIE WEBWINKELS 2

 


 

M O T I E

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 26 april 2012

Overwegende dat:

  • het proces van detailhandel een snelle verandering ondergaat;
  • de traditionele detailhandel in en vanuit winkels terugloopt;
  • webwinkels een steeds groter marktaandeel verwerven in de detailhandel;
  • webwinkels zich nu niet mogen vestigen op bedrijventerreinen, maar uitsluitend op terreinen die bestemd zijn voor Perifere Detailhandel Vestigingen (PDV);
  • webwinkels geen consumenten trekken, maar wel zorgen voor vrachtverkeer en vermenging van personenverkeer met vrachtverkeer in PDV-gebieden, wat om redenen van verkeersveiligheid ongewenst is;
  • vestiging van grotere webwinkels in Bergen op Zoom aantrekkelijk is ten behoeve van de lokale/regionale werkgelegenheid;
  • veel lokale overheden hun vestigingsbeleid ten aanzien van de vestigingsmogelijkheden van webwinkels nog niet hebben aangepast;
  • de gemeente Bergen op Zoom aantrekkelijk wenst te zijn voor de vestiging van arbeidsintensieve logistieke bedrijven;
  • de gemeente Bergen op Zoom juist op de markt voor vestiging van webwinkels een voorsprong kan nemen op andere mogelijke vestigingslocaties;
  • webwinkels een verzorgingsgebied hebben van nationale/internationale schaal en daardoor niet of nauwelijks concurrerend zijn met de lokale traditionele detailhandel.

Verzoekt het college een planologisch beleid te ontwikkelen dat het starten, vestigen en exploiteren van webwinkels op onze bedrijventerreinen mogelijk maakt c.q. faciliteert,

en gaat over tot de orde van de dag

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.