TERUGHOUDEND BOUWEN

 


 

Bergen op Zoom, 3 mei 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: terughoudend bouwen, ons kenmerk LK/12011

Geacht College,

In diverse publicaties geeft de gemeente aan dat er in Bergen op Zoom terughoudend omgegaan zal gaan worden met bouwen. Daarbij wordt tevens vermeld, onder andere in de Bergse op Zoomse Bode, dat bijvoorbeeld het bouwen van een tweede woning op een perceel of het opsplitsen van een woning in appartementen niet zomaar meer zal worden toegestaan.
Uit de publicaties lijkt het alsof de gemeente bij een bouwaanvraag de vrije beslissing hier over heeft. Bij het toetsen van een (ver)bouwaanvraag dient, naar onze kennis, uitsluitend getoetst te worden aan de bestaande bestemmingsplansituatie. Hier past, naar de kennis van de BSD-fractie, dus geen andere afweging zoals het wel of niet bouwen voor leegstand, hoe logisch dat ook lijkt. Dit ruikt weer naar detournement de pouvoir, het gebruik van een bevoegdheid op een wijze waartoe deze niet is verleend!
Op basis van welke wet- of regelgeving meent het college de vrijheid te hebben op andere dan zuiver planologische (bestemmingsplantechnische) gronden te kunnen verlangen dat initiatiefnemers van een bouwplan, dat past in het geldende bestemmingsplan, elders tot sloop overgaan?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Names de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *