VERZOEK OM INTERPELLATIE EN EEN EXTRA RAADSVERGADERING

 


 

Bergen op Zoom, 10 juni 2012

Aan de voorzitter van de gemeenteraad der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Verzoek om Interpellatie en een extra Raadsvergadering

Geachte voorzitter,

Conform artikel 17 lid 2 verzoekt onze fractie om een interpellatie in een zo spoedig mogelijk te beleggen extra raadsvergadering inzake het proces ”Den Enghel”.
De reden dat wij om dit ingrijpende middel verzoeken ligt in het feit dat ons op zaterdag 09 juni jl. een bericht via de lokale media bereikte, dat ons zorgen heeft gebaard.
In dit bericht hebben wij kennis kunnen nemen van de situatie die is ontstaan door de faillissementsaanvraag van Musical Express.
De vragen waar de BSD fractie ten spoedigste antwoord op willen van het college zijn de volgende.

1. Wanneer is officieel het huurcontract met Musical Express ingegaan?

2. Is er door de ondernemer voldaan aan de norm ”Borgbetaling” zoals wordt gesteld in het Gemeentelijk Vastgoedbeleid (beleidsregel 14)?

3. Is het college gemotiveerd afgeweken van de norm als vermeld in beleidsregel nummer 14 van het Gemeentelijk Vastgoedbeleid?

4. Zo ja: Wat is de motivatie van het college geweest om van de norm af te wijken?

5. Is er in het kader van de Wet Bibob een verklaring overgelegd c.q. geëist door het college?

6. Is er door de ondernemer een financieel bedrijfsplan overgelegd?

7. Zo nee: Heeft het college hierom verzocht?

In de Media wordt gesproken over de aanwezigheid van ‘verborgen c.q. technische gebreken’ in het pand Den Enghel.

8. Welke gebreken betreft het hier en op welke wijze maakt het college hard dat deze gebreken niet voor haar verantwoordelijkheid kwamen?

In de commissievergadering tijdens de behandeling van de brief van Den Enghel enige tijd geleden, wekte de portefeuillehouder sterk de indruk dat de heer van den Elshout uit Den Enghel moest om ‘ruimte te maken voor een nieuwe duurzame huurder c.q. koper’.
Echter nu stelt de portefeuillehouder in de media dat portefeuillehouder geen andere keuze had, dan met Musical Express in zee te gaan omdat de andere opties, zijnde ‘het pand leeg te laten staan of er antikraak in te zetten, niet de meest geëigende oplossingen waren’.

9. Kan het college een verklaring geven voor deze tegenstrijdige uitspraken via de media?

In het vertrouwen ten spoedigste van u te vernemen, verblijven wij.

Met vriendelijke groet,
Namens de BSD-fractie

F. El-Khassim
D.v/d Kieboom-van Beest

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *