GROENONDERHOUD

 


 

Bergen op Zoom, 9 juli 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Bezuinigingen groenonderhoud, ons kenmerk LK/12014

Geacht College,

De laatste maanden bereiken onze fractie met regelmaat klachten over het gemeentelijke groenonderhoud. De algemene opmerking is: het wordt alsmaar slechter.
Wij proberen uit te leggen dat dit een gevolg is van de noodzaak tot bezuinigen. Dat valt niet altijd in goede aarde. Anderzijds bestaat voor deze noodzaak/dit streven ook vaak begrip.

Vragen die vaak opkomen in discussies met burgers zijn:
– Op welke wijze de gemeente haar keuzen heeft gemaakt over de mate van het groenonderhoud?
– Hoe is rekening gehouden met de verkeersveiligheid?
– Wat zijn de criteria daarbij en zijn de verkeersrisico’s vooraf systematisch geïnventariseerd?
– Wordt er rekening gehouden met gezondheidsrisico’s en effecten op de gezondheid? Voorbeelden die daarbij genoemd worden zijn: hooikoorts maar vooral ook het meer voorkomen van teken in hogere begroeiingen met daarbij de risico’s voor huisdieren en mensen (ziekte van Lyme)!
– Zo ja, wat zijn de daarbij gehanteerde criteria?
– Wordt er rekening gehouden met het recreatieve gebruik van een groenvoorziening?
– Zo ja, wat zijn de daarbij gehanteerde criteria?
– Wordt rekening gehouden met het handelen als goede buur? Als voorbeeld een gemeentelijk groen/sloot-perceel op de hoek Kladseweg/Zoekweg waar de kattenstaarten en andere onkruiden een aangrenzend perceel keer op keer besmetten.
– Zo ja, wat zijn de daarbij gehanteerde criteria?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.