ABONNEMENT MONUMENTENWACHT

 


 

Bergen op Zoom, 1 oktober 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: abonnement Monumentenwacht, ons kenmerk LK/12016

Geacht College,

De subsidiestromen van overheden voor overheden en particulieren ten behoeve van restauraties drogen op. Of de ‘goede’ tijden van overvloedige subsidies voor dit doel ooit terugkeren is de vraag. Feitelijk waren en zijn dit soort subsidies een ‘beloning’ voor vele jaren slecht onderhoud dus voor slecht afkeuringwaardig gedrag.
Voor een gemeente als Bergen op Zoom, rijk aan verleden dus rijk aan monumenten, is het van het grootste belang dat de architectonische rijkdom van Bergen en ommeland behouden kan blijven in op zijn minst de huidige staat van onderhoud.

Het is dus zaak onze monumenten niet door slecht of achterstallig onderhoud te laten verramponeren, maar de eigenaren van al dat moois te stimuleren hun bezit goed te onderhouden.

De BSD-fractie heeft in deze een bescheiden suggestie. Schenk alle monument-eigenaren een abonnement op de monumentenwacht ter stimulering van onderhoud. Gezien de kosten verbonden aan restauraties en het belang wat overheden hechten aan het in stand houden van monumenten kan de BSD-fractie zich voorstellen dat ook de provincie bereid zou kunnen zijn een dergelijk initiatief, al is het maar als proef te ondersteunen. De BSD-fractie verzoekt uw college de eventuele kosten van een dergelijk initiatief in kaart te brengen en te onderzoeken of de provincie of andere promotors van restauraties en het onderhoud van monumenten bereid zouden kunnen zijn financieel bij te dragen. Preventie is beter en goedkoper dan duur herstel!

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *