ARTIKEL 8 VAN DE ARCHIEFVERORDENING

 


 

Bergen op Zoom, 1 oktober 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: artikel 8 van de archiefverordening, ons kenmerk LK/12015

Geacht College,

In de raadsvergadering van 22 november 2007 heeft de gemeenteraad de Archiefverordening gemeente Bergen op Zoom 2007 (RVB07-0128) vastgesteld.

Artikel 8 van onze archiefverordening luidt:

Burgemeester en wethouders doen tenminste eenmaal per twee jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet. Zij leggen daarbij over de verslagen die door de archivaris aan hen zijn uitgebracht in verband met het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

De BSD-fractie heeft sedert de vaststelling van voornoemde verordening nimmer een verslag waarnaar voormeld artikel verwijst mogen ontvangen, noch de verslagen, zoals vermeld van de archivaris!!

Waarom heeft het college in strijd met onze verordening deze verslagen niet opgesteld of ter kennis gesteld van de gemeenteraad en wanneer kan de raad de verslagen zoals vermeld in artikel 8 van de archiefverordening gemeente Bergen op Zoom tegemoet zien.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *