PROGRAMMA OPENBARE RUIMTE

 


 

Bergen op Zoom, 1 oktober 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: programma openbare ruimte, ons kenmerk LK/12018

Geacht College,

De gemeente Oosterhout maakt gebruik van een jaarprogramma openbare ruimte 2013 en het meerjarenplan openbare ruimte 2014-2016. In deze stukken zijn projecten beschreven die direct of indirect betrekking hebben op de openbare ruimte. Van de projecten is een omschrijving opgenomen met een nadere toelichting op de werkzaamheden. Dit jaarprogramma en meerjarenplan worden ter kennisneming gebracht van de gemeenteraad en zijn voor burgers en ondernemers heel informatief over wanneer wat gebeurt in hun omgeving en ook derden kunnen dan werk met werk maken. De ervaring leert dat op die wijze ook subsidies meer zeker gesteld worden.

– Werkt de gemeente Bergen op Zoom ook met een dergelijke programmatische planning van de werkzaamheden in de openbare ruimte?
– Zo ja, kan de gemeenteraad hier kennis van nemen c.q. deze planning jaarlijks bespreken en mogelijk prioriteren?
– Zo nee, overweegt de gemeente Bergen op Zoom een dergelijke planvorm in te voeren?
– Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.