VRAGEN BEGROTING


Bergen op Zoom, 15 oktober 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Vragen BSD-fractie, kenmerk: LK12019

Geacht College,

BSD vragen naar aanleiding van de stukken rond de meerjarenprogrammabegroting 2013 – 2016:

– Wat wordt op pagina 3 van 31 van de “meerjarendoorkijk reserves & voorzieningen” verstaan onder “vanwege het ontbreken van harde verplichtingen”? Gaarne in het antwoord betrekken het ‘wegwerken van achterstallig onderhoud, w.o. Stadhuis/ Gevangen Poort’ (pagina 63 begroting 2013).
– Als er geen activering van de riolering Markiezaten had plaatsgevonden, wat was dan de verlaging van het riooltarief geweest? (zie lasten pagina 8).
– Graag een nadere toelichting op de hogere lasten over 2013 (pagina 33).
– Wat betekent “63el63i”? (pagina 63).
– De BSD-fractie mist het ‘Pachtbedrijf’ in de begroting, terwijl wethouder Linssen melding heeft gemaakt van het bestaan! Graag een toelichting/verwijzing.

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

L.H. van der Kallen


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *