GROENONDERHOUD 2

 


 

Bergen op Zoom, 22 oktober 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Bezuinigingen groenonderhoud II, ons kenmerk LK/12020

Geacht College,

Met belangstelling heeft de BSD-fractie kennisgenomen van uw reactie/beantwoording van onze brief inzake het groenonderhoud d.d. 9 juli 2012, ons kenmerk LK/12014.

De BSD-fractie zet vraagtekens bij uw antwoord op onze vraag 4:
Wordt er rekening gehouden met gezondheidsrisico’s en effecten op de gezondheid? Voorbeelden die daarbij genoemd worden zijn hooikoorts. maar vooral ook het meer voorkomen van teken in hogere begroeiingen met daarbij de risico’s voor huisdieren en mensen (ziekte van Lyme). Uw stelling dat de teken die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken voornamelijk voorkomen in bomen is niet valide, gezien de hierna volgende informatie: Teken klimmen in grassen, struiken en kreupelhout en wachten tot een gastheer vlak langs komt en grijpen zich daaraan vast. Ze detecteren hun potentiële gastheer door de uitgestraalde lichaamswarmte, uitstoot van kooldioxide en wellicht ook door geuren. Een teek blijft gewoonlijk lager dan een meter boven de grond en kan niet springen of vliegen. Dat een teek zich uit een boom laat vallen als een gastheer langskomt, is waarschijnlijk een misvatting.
bron: https://www.lymenet.nl/info/teek-ixodes-ricinus.htm

Waar komen teken voor?
Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. Ze zitten vooral in hoog gras of tussen dode bladeren, het liefst bij bomen of struiken. Van daaruit stappen ze over op passerende dieren, maar ook op mensen. Teken vallen niet uit bomen.
bron: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme

Gezien de grote maatschappelijke- en persoonlijke kosten en risico’s verbonden aan de ziekte van Lyme, verzoekt de BSD-fractie uw college de criteria en prioriteiten ten aanzien van het groenonderhoud te heroverwegen en te bezien of een gerichte voorlichting ten aanzien van de risico’s van het gebruik van de groenvoorzieningen in Bergen op Zoom wenselijk is.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *