MOTIE HERINDELING

 


 

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 13 november 2012

Constaterende dat:

  • in het regeerakkoord gesproken wordt over het vormen van gemeenten van meer dan 100.000 inwoners.

Overwegende dat:

  • gemeentelijke herindeling grote gevolgen heeft voor de bestuurlijke en democratische toekomst van onze gemeente,
  • er draagvlak moet zijn onder inwoners om een herindeling tot een succes te maken,
  • onze inwoners een stem moeten hebben over de wenselijkheid tot herindeling.

Spreekt uit dat:

  • gemeentelijke herindeling enkel plaats zal vinden na instemming van de inwoners van de betreffende gemeenten,
  • die instemming gemeten zal worden aan de hand van een referendum over een eventuele herindeling,

en gaat over tot de orde van de dag

 


 

Boekenlegger op de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *