PARKEERSITUATIE SINT JOORENPLEIN

 


 

Bergen op Zoom, 22 november 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Onderwerp: Parkeersituatie Sint Joorenplein

Geacht college,

Binnen onze fractie willen wij u allereerst een compliment geven voor de wijze waarop u aandacht heeft voor de parkeersituatie in onze mooie stad. Wij zien dat u worstelt met de drukte op de af- en aanvoerroutes richting het centrum.

Binnen onze fractie is het ook opgevallen dat de verkeerslichten, gelegen op het kruispunt aan de Stationsstraat niet goed afgesteld staan. Voertuigen, komend vanaf de Wassenaarstraat krijgen nauwelijks de kans om op te trekken bij de verkeerslichten voordat deze weer op rood springen. Door deze regulering loopt al het verkeer steeds vast en is er bij de burgers veel irritatie waar te nemen.

Ook bereiken ons verontrustende signalen van bewoners/burgers rondom de parkeerplaats “Sint Joorenplein”.
Vaak staat op de borden te lezen dat de parkeerplaats vol is. Echter nadere controle door ondergetekende en een aantal omwonenden is gebleken dat er, ondanks het volsignaal, soms nog tientallen lege plaatsen waar te nemen zijn. Wilt u hier gezien de aanstaande feestdagen, spoedig naar kijken, want als burgers eerst de hele stad moeten doorkruisen om een lege parkeerplaats te vinden, lijkt het in hun ogen soms nog beter om de weg richting snelweg te nemen en een bezoek te brengen aan onze grote buurgemeenten zoals Roosendaal en Goes. Dit komt onze ondernemers, die het in de huidige situatie toch al erg moeilijk hebben, niet ten goede!

Gebleken is dat bewoners die in de avond aankomen, vervolgens met uitgifte van een kaartje in kunnen rijden om hun voertuigen te parkeren. Echter in de ochtend staan zij voor een onaangename verrassing. De bewoners moeten een keuze maken: of zij staan in de ochtend vroeg (voor het sluiten van de slagbomen) op om hun voertuig van het parkeerterrein af te rijden of zij kiezen ervoor om gewoon op tijd op te staan en dan hun voertuigen weg te rijden om vervolgens hun dagactiviteiten op te pakken.

De verrassing waar deze bewoners mee geconfronteerd worden is, dat zij niet beschikken over een geldig uitrijkaartje, waardoor zij niet van het terrein kunnen komen.
Zij melden zich dan bij de intercom van Parkeerbeheer en geven aan dat zij niet weg kunnen omdat zij niet beschikken over een uitrijkaartje.
De niet altijd even vriendelijke medewerkers van Parkeerbeheer geven dan vaak op niet mis te verstane wijze aan, dat de bewoners wel kunnen uitrijden als zij een zogenoemde verloren kaart aanschaffen ter waarde van 9 euro.

Onze fractie vindt deze handelswijze niet acceptabel. Wij begrijpen dat iemand die komt met de melding dat zijn kaart kwijt is geraakt, aangeslagen moet worden met de kosten die dit met zich meebrengt. Onze fractie begrijpt echter niet dat bewoners geconfronteerd worden met onnodige kosten terwijl zij wel beschikken over een kaartje van de vorige dag maar toch aangeslagen worden voor de kosten van een verloren kaart.

Ook willen wij uw aandacht vragen voor de parkeervakken tussen Ravelijn en het A. van Duinkerkenpark. Deze staan door de weeks overdag altijd leeg terwijl werknemers in het centrum kilometers moeten lopen om bij hun werkplek te komen.

Wij van de BSD fractie willen u derhalve verzoeken de volgende vragen te beantwoorden.

* Bent u bereid uw medewerkers van Parkeerbeheer aan te spreken op hun gedrag en hen te wijzen op de verantwoordelijkheden die de functie van gastheer cq gastvrouw met zich meebrengt en dat zij hieraan goed en zorgvuldig uitvoering aan geven?
* Bent u bereid zorgvuldig te kijken naar een oplossing voor een verloren kaart voor bewoners die in de ochtend de parkeerplaats willen verlaten? Dit kan bijvoorbeeld door de kaart van de vorige dag een vervaltijd te geven van maximaal 2 uur, te rekenen vanaf het moment van sluiting van slagbomen in de ochtend.
* Bent u bereid te zoeken naar een oplossing voor de lege plaatsen terwijl de
informatieborden aangeven dat betreffende parkeerplaats vol is?
* Bent u zich ervan bewust dat er veel parkeerplaatsen dagelijks leegstaan en dat deze plaatsen wellicht meer opbrengen door deze te verhuren voor een gunstige prijs aan werknemers cq bedrijven? Immers, wij pretenderen een fijne stad te zijn op het gebied van wonen en werken.
* De parkeerautomaten laten veel te wensen over, zijn vaak onduidelijk, ‘ werken geheel of gedeeltelijk niet. Hoe komt dit?
* Regelmatig zien wij van de BSD dat er monteurs mee bezig bezig zijn. Wat kosten al deze reparaties en aanpassingen?
* Wie betaalt dit?
* Wegen de kosten op tegen de baten?

Graag zouden wij conform artikel 39: ingevolge RVO de vragen schriftelijk beantwoord zien.

Uw reactie afwachtende, verblijven wij.

Met vriendelijke groet,
Names de BSD-fractie

F. El-Khassim

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *