GROENVOORZIENING LANGS PARALLELWEG

 


 

Bergen op Zoom, 9 december 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Groenvoorziening langs Parallelweg, ons kenmerk LK/12021

Geacht College,

De bewoners van de Parallelweg hebben onlangs een brief ontvangen dat er
onderhoud gepleegd gaat worden aan de groenvoorziening langs het spoor.
Dit betreft de groenstrook met diverse bomen op de grond van ProRail.
Navraag door een bewoner leerde, dat alle bomen en overig groen zal worden weggehaald.

De BSD-fractie is van mening dat de bewuste groenstrook een kwaliteitselement is aan de Parallelweg en in zekere zin beeldbepalend. Tevens is de groenstrook belangrijk voor de beleving van het uitzicht van bewoners en heeft de groenstrook een functie bij het dempen van de door het treinverkeer veroorzaakte geluidsoverlast.

De BSD-fractie verzoekt uw college al het mogelijke te doen om het voornemen van Prorail, de verwijdering van delen van de groenstrook, te voorkomen.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *