SLOOP DUMONTSDREEF

 


 

Bergen op Zoom, 6 februari 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Sloop Dumontsdreef 2, ons kenmerk LK/13003

Geacht College,

Met belangstelling heeft de BSD-fractie kennisgenomen van het artikel in BN/De Stem van vandaag inzake “De gedroomde plaats voor hospice”. De BSD-fractie ondersteunt de inspanningen van wie dan ook om op die lokatie een hospice te realiseren, maar wel met respect en behoud van belangrijke cultuur-historische elementen in dat deel van het centrum.

Enkele citaten uit het artikel die ons zorgen baren:
“De opstallen (een woonhuis en twee schuren) zijn vervallen. In de plannen van Pelgrims gaan de panden, tot voor kort bewoond door krakers, tegen de vlakte om plaats te maken voor inspirerende nieuwbouw. Pelgrims houdt meteen twee slagen om de arm: de grote schuur en de muur zijn mogelijk de moeite waard om in oude luister te herstellen.” en “Via het hoekgebouw van het te slopen woonhuis (waarvan het dakje cultuurhistorische waarde heeft) komen ze binnen.”.
Het hoekhuis (Dumontsdreef 2) afdoen met “waarvan het dakje cultuurhistorische waarde heeft” is de BSD-fractie te kort door de bocht. Dumontsdreef 2 staat op de gemeentelijke monumentenlijst en dient dan ook de nodige bescherming te genieten!
Reeds in 2002 en eerder heeft ondergetekende aandacht gevraagd voor de schuur, grenzend aan / deel uitmakend van de muur aan de Dumontsdreef en in april 2002 dan ook aantekening gevraagd tegen een toen genomen voorbereidingsbesluit. In de opvattingen van de BSD-fractie is geen verandering gekomen.

De BSD-fractie heeft een aantal vragen:
– Is er reeds besloten tot sloop van Dumontsdreef 2?
– Zo ja, onder welke voorwaarden (behoud ‘dakje’)?
– Zo nee, welke toezeggingen zijn er aan de initiatiefnemers gedaan?
– Wordt en zo ja hoe wordt vorm gegeven aan de beschermde status van Dumontsdreef 2 en het beschermd stadsgezicht van de schuur/muur en omgeving?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD-fractie,
Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *