SPORT MET EEN BEPERKING

 


 

Bergen op Zoom, 6 februari 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: sport met een beperking, ons kenmerk LK/13002

Geacht College,

In het collegeprogramma onder “Vergroten sportbeoefening op elk niveau” is o.a. vermeld “gehandicaptensport”. Tevens is onder dat zelfde kopje te vinden: “Wij zetten in op een activerend beleid gericht op sportief meedoen en bewegen”.
In de tussenstand van het collegeprogramma (monologen) kan de BSD-fractie over het voorgaande niets vinden.
Graag zouden wij, bijvoorbeeld middels een raadsmededeling, van uw college vernemen op welke wijze uw college vorm heeft gegeven aan dit beleidsvoornemen. Hierbij vernemen wij graag wat de inspanningen zijn van het WMO-loket en hoe gemeten wordt welke leeftijdsgroepen met wel resultaat bereikt worden.
Onder het zelfde kopje is tevens te vinden: “Alle kinderen moeten op de basisschoolleeftijd al kennis maken met sport”! Graag verneemt de BSD-fractie op welke wijze, eventueel in samenwerking met de scholen, bereikt wordt dat ook kinderen met beperkingen tot sport-deelname op de basisschoolleeftijd worden gestimuleerd en wat daarvan de feitelijke resultaten zijn.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Namens de BSD-fractie,

Diana van den Kieboom
Farid El-Khassim

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *