DEN ENGHEL

 


 

Bergen op Zoom, 2 april 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Den Enghel, ons kenmerk LK/13005

Geacht College,

Het is letterlijk en figuurlijk stil rond Den Enghel. Bij de debatten rond Den Enghel is de suggestie gewekt dat er gegadigden voor het gebouw zouden zijn. Tot op heden is daar geen nadere informatie richting de gemeenteraad over gekomen.
De BSD-fractie verzoekt uw college de gemeenteraad middels een raadsmededeling te informeren omtrent de stand van zaken, inclusief wat dit pand jaarlijks de gemeente aan onderhoud, rentelasten en afschrijving kost. Indien van een spoedige verkoop geen sprake zal zijn, verwachten wij voorstellen tot een alternatieve invulling. Een leegstaand monumentaal pand op een zichtlocatie werkt verpaupering in de hand en is immers geen reclame voor onze ‘bruisende’ binnenstad.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Namens de BSD-fractie,

Diana van den Kieboom
Farid El-Khassim

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.