KLACHTEN SLOOPWERKZAAMHEDEN/ASBEST

 


 

Bergen op Zoom, 2 april 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Klachten sloopwerkzaamheden/asbest, ons kenmerk LK/13006

Geacht College,

Afgelopen donderdag 28 en 29 maart j.l. is ondergetekende een aantal malen gebeld door omwonenden van de failliete metaalgieterij Bruijs aan de Wouwsestraatweg 66.
Die dagen vonden er sloopwerkzaamheden plaats. De door het ingeschakelde veilingbedrijf verkochte goederen en apparatuur werden die dagen verwijderd met tal van overlast gevende activiteiten. De straat werd herhaaldelijk voor verkeer feitelijk afgesloten en er was sprake van ernstige geluids-, trillings- en stofoverlast.
Noch het veilingbedrijf, noch de curator bleken aanspreekbaar. In de zin dat zij naar een omwonende stelden dat zij niet verantwoordelijk zouden zijn.

– De vraag is wie is in dat soort gevallen wel verantwoordelijk en zijn dit soort ernstige overlast gevende activiteiten vergunningsplichtig?

De benaderde milieudienst kwam, zag en verdween met de mededeling geen asbest!
Gezien het feit dat een belangrijk deel van de gesloopte/verwijderde installaties stamden uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en gezien de aard van hun gebruik vuur/warmte bestendig moesten zijn, vrezen degenen die met mij gesproken hebben dat er wel degelijk asbest voorkwam in de stofwolken. Asbest is, naar de kennis van ondergetekende alleen met het blote oog zichtbaar indien er sprake is van asbest met een vezelige structuur. Asbest in poedervorm zou alleen met analyse-apparatuur vastgesteld kunnen worden.

Omwonenden hebben niet vast kunnen stellen dat medewerkers van de milieudienst op donderdag en of vrijdag monsters hebben genomen om elders te bepalen of de gesloopte/verwijderde materialen asbest bevatten.

– Wat zijn in deze de procedures en op basis van welke criteria beslist de milieudienst of monsters worden genomen en op welk moment en met welke argumentatie werk kan worden stilgelegd?
– Is uw college bereid, al is het maar om de zorgen van omwonenden weg te nemen, alsnog de milieudienst opdracht te geven middels analyse vast te stellen of bij de werkzaamheden asbest is vrijgekomen c.q. asbest is verspreid in de omgeving?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.