TELEFOONAANSLUITING

 


 

Bergen op Zoom, 2 april 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Ontbreken telefoonverbinding Fractiehuis/kamer BSD

Geacht College,

Inmiddels heeft onze fractie, en een aantal andere fracties, behoorlijk haar buik vol van het feit dat onze telefoon in de fractiekamer er al 6 weken uit ligt.
Mevrouw Andreas, gemeenteraadslid voor de SP, heeft terecht tijdens de laatste Commissievergadering B&B een rondvraag gesteld over deze gang van zaken.
De BSD fractie begrijpt heel goed dat het moderniseren van het telefoonnetwerk niet zonder slag of stoot kan worden gerealiseerd. Echter de situatie die hierdoor is ontstaan is, naar ons gevoelen, niet langer acceptabel. Nadat wij de problemen hadden gemeld bij de Griffie, is ons toegezegd dat de problemen zo spoedig mogelijk zouden worden geïnventariseerd en opgelost.
Nu, 6 weken later, hebben wij nog steeds geen mogelijkheid om te bellen en gebeld te worden. Verschillende keren heeft ondergetekende gebeld met de ICT helpdesk en daar werd mij aangegeven dat er direct werk van zou worden gemaakt. Dit gebeurde wel maar waarschijnlijk met rooksignalen of morsecode, want functioneel is de telefoon nog steeds niet.

Inmiddels heeft onze fractie via een medewerker van de ICT afdeling vernomen dat het spijtig genoeg wat langer op zich heeft laten wachten, maar dat dit waarschijnlijk komt door de intergemeentelijke samenwerking BERMT en de opstartproblemen die er meegepaard gaan.
Uw voortvarendheid in het inhoud geven aan de ombuigingen heeft geleid tot aangaan van een centralisering van diensten in een samenwerkingsverband met andere gemeenten.
Voorbeelden hiervan zijn de ISD, Gemeentelijke Heffingen/Belastingen en nu blijkbaar ook de ICT afdeling.
Als raad gaan wij uiteraard niet over uw bedrijfsvoering. Wel moeten wij erop toezien dat deze bedrijfsvoering niet ten koste gaat van de continuïteit en de bereikbaarheid van onze afdelingen, contactpersonen en de daarmee gelieerde organisaties.

Nu onze fractie al ruim 6 weken niet de beschikking heeft over een functionerende telefoon kunnen wij niet anders dan u de volgende vragen voorleggen:
• Hoe verloopt de implementatie van de samenwerkingsonderdelen zoals ISD, Belastingen en de ICT?
• Hoe kan het dat onze fractie al 6 weken niet de beschikking heeft over een functionele telefoonverbinding?
• Kunt u de raad informeren via een tussentijdse raadsmededeling omtrent de voordelen van gemeentelijke samenwerking?
• Heeft u een tijdslijn omtrent het beoordelen van de effectiviteit van de gemeentelijke samenwerking?
• Heeft u inmiddels zicht op de bezuinigingen en wat dit ons als gemeente oplevert.
Ik verzoek u de vragen conform artikel: 39, RVO schriftelijk te beantwoorden en mondeling tijdens de eerstvolgende commissie Burger en Bestuur.

Uw reactie afwachtend,
Hoogachtend,
Namens de BSD-fractie

F. El-Khassim
BSD Fractie

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *