WEIGERING INSCHRIJVEN MEDEHUURSTER

 


 

Bergen op Zoom, 2 april 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: weigering inschrijven medehuurster, ons kenmerk LK/13007

Geacht College,

De BSD-fractie is benaderd inzake de gemeentelijke weigering om een medebewoonster van een woonwagen(kavel), die reeds circa 6 jaar is ingeschreven op het onderhavige adres, in te schrijven als medehuurster. Naar onze kennis is de relatie verhuurder/huurder bij de verhuur van een woonwagen(kavel) niet anders dan die bij de verhuur van een woning.

– De BSD-fractie vraagt zich dan ook af of een dergelijke weigering rechtmatig is?

Betrokkene heeft tevens, naar haar zeggen, te horen gekregen dat zij de weigerings-beschikking niet opschrift krijgt. Deze is nodig om tegen de weigering in beroep te kunnen gaan!

– Is het bovenstaande juist?
– Zo ja, waarom is een schriftelijke weigeringsbeschikking geweigerd?

Als reden werd geuit dat een dergelijke inschrijving de wachtlijst zou doorkruisen.

– Is het gestelde juist?
– Zo ja, wat is het verschil tussen een dergelijke wachtlijst en de regeling voor woningzoekende?

Het komt betrokkenen voor dat er een verschil in handelswijze is bij de behandeling van dergelijke verzoeken vanaf de locaties Stelleweg en de Linie.

– Worden verzoeken om tot medehuurder te worden ingeschreven voor de verschillende woonwagenlocaties verschillend beoordeeld/behandeld?
– Zo ja, wat is daarvan dan de basis?
– Is er op dit punt beleid ontwikkeld?
– Zo ja, door wie en wat is het beleid?

De betrokken bewoonster betaalt al jaren mee aan de huur en voelt zich daardoor feitelijk een medehuurster. Het is in haar belang en dat van haar kind dat zij zekerheid krijgt en houdt van een rechtmatige bewoning ook als de huidige (hoofd)huurd(st)er zou komen te overlijden.
De naam en het adres van betrokkene zijn bij ondergetekende verkrijgbaar.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *