DIVERSEN, KENMERK LK/13008

Bergen op Zoom, 5 mei 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Diversen, ons kenmerk LK/13008

Geacht College,

Recent hebben enkele vrijwilligersorganisaties richting de BSD-fractie aangegeven dat zij van Saver bericht hebben gekregen dat zij in de loop van het jaar moeten gaan betalen (120 euro per keer) voor het plaatsen van een container ten behoeve van de inzameling van papier. Zowel kerken, scholen als verenigingen die ten behoeve van hun kas papier inzamelen werden met dit bericht geconfronteerd!
Naar de beleving van de BSD-fractie is bij de behandeling van het gemeentelijke voornemen papier middels eigen papiercontainers te gaan inzamelen gesteld: dat dit geen gevolgen zou hebben voor andere inzamelaars zoals verenigingen/kerken/scholen enz.
De timing lijkt geen toeval! Het lijkt erop dat geprobeerd wordt andere inzamelaars te ontmoedigen! Een dergelijk huurbedrag maakt het inzamelen van papier door vrijwilligersorganisaties feitelijk in veel gevallen niet meer aantrekkelijk. Feitelijk worden zij beroofd van een voor hen vaak noodzakelijke bron van inkomsten om hun bezigheden mede te bekostigen.
De BSD-fractie heeft de navolgende vragen:
– Is uw college op de hoogte van de aankondigingen van Saver inzake de huur van containers ten behoeven van de inzameling van papier door vrijwilligersorganisaties?
– Zo ja, hoe is de handelswijze van Saver te rijmen met het gegeven dat de inzameling door Saver van papier, naar bemerkingen van uw college richting de gemeenteraad, geen gevolgen zou hebben voor andere inzamelaars zoals voornoemde vrijwilligersorganisaties en heeft uw college gedacht aan een compensatieregeling voor de betreffende vrijwilligersorganisaties?
– Zo nee, wat is uw college voornemens te doen aan de naar het gevoelen van de BSD-fractie zeer onwenselijke handelswijze van Saver?

Reeds eerder heeft de BSD-fractie opmerkingen richting uw college gemaakt over ontsierende reclame uitingen aan/voor gemeentelijke monumenten. Nogmaals wil de BSD-fractie uw college er op wijzen dat dit soort ontsierende elementen geen recht doen aan de kwalitatieve/toeristisch uitstraling die ook uw college zegt te willen bereiken. Met regelmaat krijgt ondergetekende daarover opmerkingen, zowel van inwoners van onze gemeente als van bezoekers. Zo zijn bijvoorbeeld de reclamevlaggen voor één van onze parels (het oude stadhuis) vele fotograven een doorn in het oog en worden deze als een sta in de weg ervaren.

Een andere doorn in het oog van velen is het parkeren van fietsen in het Sint Annastraatje, ook op tijden dat de stalling ter plaatse open is. De BSD-fractie verzoekt u nogmaals in deze een doeltreffende actie te ondernemen. Ook hier gaat het mede om de kwaliteitsbeleving van de zo gewenste toeristische bezoekers.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *