DIVERSEN 2, KENMERK LK/13010

Bergen op Zoom,  30 juni 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Diversen, ons kenmerk LK/13010

Geacht College,

Recent hebben er werkzaamheden plaatsgevonden aan de Kijkuit en de Hemelweg te Lepelstaat.
Geregeld worden daar de zijkanten van de weg kapotgereden door (agrarisch) vrachtverkeer en door sluipverkeer dat bij afsluiting van de N286 zijn weg zoekt door het buitengebied.
Met regelmaat worden dan de zijkanten hersteld door de grond aan te vullen en de grond die uitgereden is weer in de gaten te schuiven. Dat gebeurt naar onze informatie minimaal één maal per jaar en soms meerdere keren per jaar en altijd door dezelfde aannemer.
Wat opvalt is dat in het verlengde van de Hemelweg (na de kruising met de Erasmusweg) de weg is verbreed met grastegels. De vraag rijst of het niet doelmatiger en veiliger is ook de Kijkuit en het stuk Hemelweg naar de Erasmusweg te verbreden met grastegels.
De BSD fractie wenst een overzicht te ontvangen van de werkzaamheden aan de Kijkuit en de Hemelweg en de daaraan verbonden kosten over de jaren 2008 t/m 2013.
Tevens willen wij graag antwoord op de vraag of ooit overwogen is de betrokken wegen middels het aanbrengen van bijvoorbeeld grastegels te verbreden en meer geschikt te maken voor het feitelijke verkeersgebruik?

Met regelmaat wordt ondergetekende aangesproken op het feit dat op de bronzen stenen op het Mozes de Hesplein op alle stenen met de namen van de burgemeesters de periode van hun burgemeesterschap staat vermeld, maar dat op die van de heer Polman de einddatum niet vermeld staat.
Een aantal jaren geleden is de binnenstad opgeleukt met een aantal ijzeren versierselen/ ornamenten op afvalbakken en bloembakken die de bezoeker worden geacht te leiden naar de winkel ’acht’. Wat opvalt is dat deze ‘versierselen’ op de afvalbakken nog steeds aanwezig zijn maar op de bloembakken, voor zover die er nog zijn, vaak verdwenen zijn en daar slechts een roodplakbandje resteert.
Graag een herstel van deze kunstige verwijsroute.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *