DAKLOZEN

 


 

Bergen op Zoom,  9 augustus 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom


Betreft: problematiek dak/thuislozen en zwervers, kenmerk LK 130014

Geacht College,

In toenemende mate bereiken de BSD-fractie geluiden/klachten omtrent overlast van dak/thuislozen en zwervers van allerlei plaatsen in de stad, maar in toenemende mate uit woonomgevingen zoals in de nabijheid van ’t Juvenaat. De ervaren overlast betreft zaken als: bedreigend ervaren aanroepingen, de aanbieding van goederen en diensten, drugsgebruik en handel, liederlijk gedrag onder invloed van drank/openbare dronkenschap, het weggooien van afval op straat en in plantsoenen en speelterreinen, het rondhangen in bushokjes en op en nabij kinderspeelplaatsen en het in het openbaar ontlasten van zich zelf.
Zelfs het opzettelijk beschadigen van aanplantingen middels snoeien met een heggenschaar worden door burgers gerapporteerd.
Burgers hebben de indruk dat gemeente en politie in deze onvoldoende bereidheid tonen tot optreden ondanks, naar hun zeggen, herhaalde verzoeken en meldingen aan politie en de gemeente alsmede het gebruik van de servicelijn (telefoon en mail).

De BSD-fractie is zich bewust van de beperkte mogelijkheden/bevoegdheden van de gemeente. Vaak is een heterdaad van feitelijke wetsovertredingen noodzakelijk om effectief op te kunnen treden. Desalniettemin vraagt de BSD-fractie voor onderhavige problematiek uw aandacht.
De BSD-fractie is zich er van bewust dat een groot deel van de problematiek wordt veroorzaakt door rijksbeleid en het feit dat de gemeente Bergen op Zoom voor de daklozen- opvang een centrumgemeente is. Toch is het de vraag wat gemeenten als Bergen op Zoom aan de toenemende problematiek kunnen doen. Van belang is dan dat de problematiek goed in kaart wordt gebracht en daarna, wel of niet via de VNG, onder de aandacht wordt gebracht van de landelijke overheid die door haar beleid dit deels veroorzaakt zonder gemeenten afdoende geld en bevoegdheden te geven om daar goed mee om te kunnen gaan en de overlast voor haar burgers binnen de perken te kunnen houden.

In dit kader vraag de BSD-fractie een overzicht van zowel bij de politie als bij de gemeente binnengekomen klachten en wat daarop voor acties zijn ondernomen en wat hiervan de resultaten zijn?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *