WMO EN OUDERENHUISVESTING

 


 

Bergen op Zoom,  12 augustus 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom


Betreft: WMO en ouderenhuisvesting, kenmerk LK 130015

Geacht College,

De flats in de Plejadenlaan zijn geheel of grotendeels aangewezen voor ouderenhuisvesting (55+). Het lijkt dan niet logisch dat juist bij deze flats een probleem is ontstaan met betrekking tot het ‘parkeren’ van scootmobielen in de daarvoor bestemde ruimten. Bewoners die toe zijn aan een scootmobiel en daarvoor, ook volgens de WMO criteria, in aanmerking komen krijgen te horen dat er voor hun scootmobiel geen plaats is in de daarvoor bestemde en ingerichte/aangepaste ruimten. Zij, en ook degenen die bereid zijn zelf een scootmobiel aan te schaffen, worden op een wachtlijst geplaatst. Voor beide flats die aangewezen zijn voor huisvesting van ouderen zouden naar onze informatie totaal slechts 20 plaatsen beschikbaar zijn voor stalling en opladen. In de praktijk leidt dit er toe dat zelfs voor een echtpaar van boven de tachtig, waarvan slechts één lid, zij het met een scootmobiel, nog enigszins mobiel is en voor boodschappen op hulp of op een scootmobiel aangewezen is, op een wachtlijst komt te staan. Dit kan toch niet de bedoeling zijn bij een huisvestingsvoorziening gericht op ouderen die we graag zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen.

– Wat is de gemeentelijke positie hier in (hoever reikt de WMO inspanning van de gemeente c.q. het recht van de behoeftige burger)?
– Is deze problematiek bij de gemeente (WMO) bekend?
– Zo ja, zijn hier over gesprekken met Stadlander, de eigenaar en wat wordt met Stadlander ondernomen om dit probleem tot een oplossing te brengen?
– Zo nee, is het college bereid om met Stadlander in contact te treden om te komen tot een oplossing?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.