WOB VERZOEK MELANEN BILLY BIRD

 


 

Bergen op Zoom,  12 september 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom


Betreft: WOB verzoek Melanen/Billy Bird, kenmerk LK 130017

Geacht College,

Dank voor uw brief aan de gemeenteraad van 11 september 2013 inzake het WOB verzoek.
In uw brief schrijft u dat een “aantal stukken” ook voor de gemeenteraad ter inzage worden gelegd. Die formulering geeft aan dat mogelijk niet alle stukken ter inzage worden gelegd voor de indiener van het WOB verzoek en de gemeenteraad.
– Ondergetekende verondersteld dat van het ambtelijk overleg met de provincie ook een verslag is, waarom ligt dat niet ter inzage?
– Zijn alle stukken inzake de Melanen/Billy Bird voor de WOB verzoeker ter inzage gelegd?
– Zo nee, welke stukken niet en wat is de motivatie (per stuk) om die stukken niet ter inzage te leggen?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet
namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *