GROTE MELANEN

 


 

Bergen op Zoom,  23 september 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom


Betreft: Grote Melanen/Billy Bird, kenmerk LK 130018


Geacht College,

In Uw brief aan Billy Bird d.d. 13 maart 2013 wordt geschreven dat de plannen van Billy Bird o.a. aanpassing vergen van de Verordening Ruimte van de provincie.
Nu loopt het herzieningsproces van de Verordening Ruimte. De ontwerpdocumenten liggen vanaf 13 september ter inzage. De gemeente kan in deze een inspraakreactie inbrengen bij GS.
– De BSD-fractie wil van uw college weten of uw college met betrekking tot de plannen rond de Melanen voornemens is een inspraakreactie te richten aan GS?
– Indien van een dergelijke inspraakreactie sprake is, verzoekt de BSD-fractie deze, alvorens te verzenden, ter bespreking aan te bieden aan de gemeenteraad.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet
namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *