WOB VERZOEK MELANEN BILLY BIRD 2

 


 

Bergen op Zoom,  1 oktober 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom


Betreft: WOB verzoek Melanen/Billy Bird 2, kenmerk LK 13019

Geacht College,

Dank voor uw snelle reactie kenmerk U03-017403 op mijn brief van 12 september 2013, ons kenmerk LK 130017.
De brief van 12 september is verstuurd op dezelfde dag dat ondergetekende het dossier Melanen/Billy Bird heeft ingezien op de griffie.
De eerste vraag in die brief was: “Ondergetekende veronderstelt dat van het ambtelijk overleg met de provincie ook een verslag is, waarom ligt dat niet ter inzage?”
Uw ‘antwoord’ bij brief van 27 september 2013, uw kenmerkU013-017403 was: “Hier zijn inderdaad verslagen van gemaakt en deze zijn ter beschikking gesteld van de indiener van het verzoek. Deze zijn tevens bijgevoegd, evenals het eindrapport.” Helaas moet ondergetekende constateren dat dit niet het antwoord is op mijn vraag! Waarom lagen deze stukken op 12 september niet ter inzage bij de griffie? Dat deze stukken later ter beschikking zijn gesteld aan de indiener is uitstekend, maar het toevoegen aan de stukken bij de griffie, indien dat is gebeurd, had ook aan de gemeenteraad gemeld kunnen worden met de redenen dat dit eerder niet was gebeurd. Graag alsnog een antwoord op de eerste vraag in mijn brief van 12 september 2013.
Voor de volledigheid zou het ook goed zijn als het eindrapport van de provincie West-Brabantse Waterlinie: van verdedigingswerk naar recreatief landschap, ook voor de gemeenteraad ter inzage zou worden gelegd. Mijn verzoek is dan ook dit te doen.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *