WMO BANEN ZWEMMEN

 


 

Bergen op Zoom,  6 oktober 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: WMO: Banen zwemmen voor schoolgaande kinderen met een beperking, kenmerk FEK/13021
Geacht College,

Prestatieveld 6 van de WMO is “het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.” Dat zijn mooie woorden en een goede doelstelling, maar als het om zwemsport gaat, dan liggen er kansen om beter in te spelen op de behoefte van jonge mensen met een beperking. Sport en beweging is voor deze doelgroep van groot belang, maar een schoolgaand kind met een beperking laten zwemmen (gezien een psychosociale beperking in een rustige omgeving een baantje trekken), lijkt in onze regio, maar zeker in Bergen op Zoom een haast onmogelijke opgave. Telefoontjes naar diverse instanties hebben helaas niet geleid tot een oplossing. Gehandicapten groepen hebben allemaal wachtlijsten en draaien/zwemmen onder schooltijden.

Voor de VVD en BSD-fractie is nu de vraag:
• Hoe zorgen we ervoor dat we als gemeente Bergen op Zoom in dit soort gevallen kunnen voldoen aan prestatieveld 6 van de WMO?
• Kan er eventueel in regionaal verband een oplossing gevonden worden?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Farid El-Khassim (BSD)
Barry Jacobs (VVD)

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *