STADSTUINEN

 


 

Bergen op Zoom,  18 oktober 2013

Aan het College van 
Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Stadstuinen, kenmerk LK 13023.

Geacht College,

Burgerparticipatie lijkt het toverwoord in politiek Nederland. Zeker voor een bezuinigende en terugtredende overheid is burgerparticipatie een mogelijke (deel)oplossing voor veel van de problemen waarvoor de overheid en de burgerij gesteld worden.

In Den Haag is een burgerproject dat veel nationale aandacht trekt: Emma’s Hof. Een stadstuin opgezet en onderhouden door de buurt. Een recreatieplek en ontmoetingsplek waar ook voedsel geproduceerd wordt. Tevens is de plek een groene oase in een grotendeels versteende omgeving. 

Juist in een tijd dat de werkeloosheid stijgt en de bevolking vergrijst is er veel arbeidspotentieel dat ongebruikt blijft en op vrijwillige basis ingezet zou kunnen worden ten behoeve van de eigen leefomgeving en voedselproductie. Tegelijkertijd kunnen kinderen spelenderwijs kennismaken met tuinieren en de eetbare producten van een tuin.

Wat de BSD-fractie betreft verdient dit Haagse voorbeeld navolging. Er zijn zat plaatsen in Bergen op Zoom waar recent gebouwen gesloopt zijn of gesloopt zouden kunnen worden zonder dat nieuwbouw aanstaande is. Ook zijn er openbare groenpercelen die door gemeentelijke bezuinigingen in belevingskwaliteit achteruitgaan. 

Voor de BSD-fractie een gegeven dat vraagt c.q. schreeuwt om een aanpak zoals Emma’s Hof.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet
namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *