SAVER

 


 

Bergen op Zoom,  19 oktober 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Artikel BNdeStem 18/19 oktober inzake Saver, kenmerk LK 13024

Geacht College,

Naar aanleiding van de artikelen in BNdeStem inzake mijn vragen aan het college per brief kenmerk 13022 wil ondergetekende wethouder Coppens complimenteren met zijn terughoudende reactie in de media en zijn behoefte om eerst met zijn collega’s van de andere deelnemende gemeenten in Saver te praten. Maar naar aanleiding van de reactie vanuit ‘Roosendaal’ heeft de BSD-fractie de behoefte uw college te voorzien van nadere informatie c.q. een vraag.

Via de jaarrekeningen van een aantal vergelijkbare ondernemingen heb ik van een beperkt aantal van hen kunnen berekenen wat hun solvabiliteitratio is (eigen vermogen/totaal vermogen).

De cijfers:
Saver 85 %,
Meerlanden (9 gemeenten in ZH) 36 %,
Miljeu Fryslân 27 %,
Afvalsturing Friesland 16 %,

De vervolgvraag is: waarom heeft Saver c.q. de commissarissen van Saver gekozen voor het nastreven van het in de branche buitengewoon afwijkende hoge solvabiliteitratio?
Een solvabiliteitratio van 50 % wordt als zeer solide ervaren. Als voorbeeld een grote particuliere concurrent als van Gansewinkel heeft slechts een solvabiliteitratio van 4 % (jaarverslag 2011). Portefeuillehouders in het verleden hebben steeds gesteld dat Saver concurrerend moest zijn met het particuliere bedrijfsleven. Graag een toelichting waarom Saver dan een relatief hoog eigen vermogen, ten koste van de burger, binnen het bedrijf mag houden.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet
namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *