JOBLODGE PARALLELWEG

 


 

Bergen op Zoom,  17 november 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom


Betreft: Joblodge Parallelweg, kenmerk LK 13027

Geacht College,

De BSD-fractie heeft kennis genomen van het artikel in BNdeStem van 16 november betreffende de voorgenomen realisering van een Joblodge aan de Parallelweg.

In aanmerking nemende uw beantwoording van eerdere vragen van de D66-fractie d.d. 20 juni 2013 en de raadsmededeling RMD13-0043 heeft de BSD-fractie enkele vragen:

– In het artikel is vermeld dat de joblodge plaats gaat bieden aan 52 arbeidsmigranten, terwijl zowel in het antwoord aan D66 als in de raadsmededeling wordt gesproken over maximaal 25 verblijfseenheden. Wat is de definitie van een verblijfseenheid? Hoeveel personen kan deze maximaal bevatten?
– In de raadsmededeling RMD13-0043 wordt gesteld “Er dient op eigen terrein te worden voorzien in parkeergelegenheid”. Hoe is parkeren op het P&R-terrein hier mee te rijmen? Het eigen terrein parkeren is toch mede bedoeld om de eventuele overlast te beperken?
– Is onderzocht hoe de prijzen van woningen en bedrijfsgebouwen zich ontwikkelen na de realisering en ingebruikname van een joblodge? Zo ja wat zijn de resultaten?
– In het artikel is vermeld dat omwonenden bezwaar hadden gemaakt, maar dat deze bezwaren door het college ‘van tafel zijn geveegd’. Wat waren de bezwaren en met welke motivering heeft het college deze ‘van tafel geveegd’?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet
namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *