ZORG OM ZORG

 


 

Bergen op Zoom, 27 november 2013

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Sluiting traditionele verzorgingshuizen, kenmerk LK 13028 

Geacht College, 

Vorige week woensdag het bericht in BNdeStem over de aangekondigde sluiting van een aantal Tante Louise/Vivensis verzorgingsinstellingen in de drie Brabantse Wal gemeenten. Als de BSD-fractie het allemaal goed heeft begrepen verdwijnen er ongeveer 500 verpleegplaatsen en circa 150 woningen met zorg in dit verzorgingsgebied. 

Hiervoor komt er maar een beperkt aantal plaatsen terug, waardoor er, naar het gevoelen van de BSD-fractie, een gat ontstaat in deze vorm van zorg voor ouderen. Door de nieuwe participatiewet en het groeiend aantal ouderen zal dit mogelijk een probleem gaan worden, indien we dit geen “HALT” toeroepen of althans een poging doen.

Gezien de voortgaande bezuinigingen op WMO voorzieningen, is de kans groot dat de hulpplaatsen opgevuld worden op vrijwilligersbasis en zal in de zorg de werkeloosheid van professionele krachten oplopen. Helaas zijn niet alle ouderen in staat om een beroep te doen op familie, buren, vrienden enz. zodat ze dan de kans lopen via de gemeente een vrijwilliger toegewezen te krijgen, die met behoud van de bijstandsuitkering, verplicht wordt een “wederdienst” te verrichten.

Helaas heeft niet iedere vrijwilliger de kennis om deze wederdienst goed in te vullen, waardoor mogelijk weer een andere “vrijwilliger” zal worden opgetrommeld. Hierdoor ontstaat er voor de hulpbehoevende oudere thuis, een soort van duiventil met het komen en gaan van ‘dienstplichtigen’.

De BSD-fractie vindt dit een ongewenste ontwikkeling. 

Wat is de positie van de gemeente in deze? Graag een raadsmededeling hoe een en ander in Bergen op Zoom geregeld gaat worden. 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet

namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *