FIETSEN STALLEN STATION

 


 

Bergen op Zoom,  27 november 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom


Betreft: Fietsen stallen rond het station, kenmerk LK 13029

Geacht College,

Op 3 oktober 2011 en 23 april 2011 heeft de BSD-fractie uw aandacht gevraagd voor de wijze van het stallen van fietsen in de stationsomgeving. Uiteindelijk met als resultaat dat de boel enigszins werd opgeruimd. Ik zou de brief van 23 april 2011 hier kunnen herhalen.
De indruk bestaat dat sinds de opruimactie van oktober/november 2011 er op geen enkele wijze is gestreefd de boel op orde te houden. Nu zijn wederom veel plaatsen bezet door ‘weesfietsen’, waar niemand zich om bekommerd. Met als gevolg dat voor de goedbedoelende burger, die met de fiets naar het openbaar vervoer gaat, er nauwelijks een formele plaats is te vinden. Het resultaat is: stalling van fietsen op allerlei plaatsen waar dat niet de bedoeling is. Geen fraai gezicht voor de bezoekers van onze stad.

Ons verzoek directe, maar ook blijvende aandacht voor dit probleem

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet
namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *