RAPPORTAGE WONEN 2014

 


 

Bergen op Zoom,  12 december 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom


Betreft: Rapportage Wonen 2014 van de Provincie Noord-Brabant, kenmerk LK 13030

Geacht college,

Recent is verschenen de provinciale rapportage “Wonen 2014” waarin provinciebreed een overzicht wordt gegeven van de ontwikkelingen in de woningbouw. Voor de BSD-fractie leidt de inhoud tot een aantal constateringen/vragen.

– Uit figuur 2 op pagina 7 blijkt dat de prognose in 2011voor de gehele provincie voor realisering in 2013 circa 11.500 woningen was en nu de gedachte is dat er slechts circa 5.300 in 2013 gerealiseerd zullen worden (stagnatie-indicator circa 47 procent).
– Uit tabel 1 op pagina 9 blijkt dat in het RRO gebied West-Brabant grote verschillen zijn tussen de sub-regio’s West en Breda. In het stedelijk gebied in sub-regio West blijkt de stagnatie-indicator voor het stedelijk gebied (Bergen op Zoom en Roosendaal) 40 procent en voor het stedelijk gebied Breda 68 procent. Is er een verklaring waarom Breda veel minder last heeft van de crises dan wij? Wat ook blijkt is dat het landelijk gebied in sub-regio west met een stagnatie-indicator van 56 procent beter scoort dan het stedelijke gebied. Wat is daar de verklaring voor?
– In bijlage 5 op pagina 37 zijn de cijfers te vinden voor beschermd, verzorgd en geschikt wonen, allemaal vormen van niet zelfstandig wonen. Wat opvalt is hoe weinig van de opgave is gerealiseerd en hoe beperkt de bestaande plannen zijn. Wat is hier de oorzaak van en hoe sluiten de sluitingsplannen van zorg/verpleeginstellingen hier op aan? Met name de realisering van beschermd en verzorgd wooneenheden is nauwelijks van de grond gekomen. Wat zijn hier de Bergse mogelijkheden en biedt dit mogelijkheden, wel of niet na aanpassingen van bestemmingsplannen, voor verkoop van gronden?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet
namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *