MOTIE WOONWAGEN STAANPLAATSEN

 


 

M O T I E

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 18 december 2013

Overwegende dat:

  • iedere burger het recht heeft zijn of haar eigen woonvorm te kiezen;
  • iedere burger het recht heeft op behoud van zijn of haar eigen wooncultuur;
  • het voor iedere woonruimte zoekende niet uit zou mogen maken of hij of zij een woonwagen of een gebouwde woning zoekt;
  • er een wachtlijst is van tientallen personen/gezinnen voor de toewijzing van een woonwagen/woonwagenstaanplaats;
  • deze wachtlijst al jaren geen doorstroming kent;
  • het gebrek aan staanplaatsen een belemmering is voor het opgroeien tot zelfstandigheid van jonge woonwagenbewoners;
  • het gebrek aan staanplaatsen een belemmering is voor gezinsvorming door jonge woonwagenbewoners;
  • er sinds vele jaren geen staanplaatsen zijn bij gekomen omdat in nieuwe en herziene bestemmingsplannen geen nieuwe staanplaatsen worden bestemd;

Roept het college op in nieuwe bestemmingplannen te komen tot de opname van nieuwe woonwagen locaties/staanplaatsen en bij de herziening van bestaande bestemmingsplannen te komen tot uitbreiding en herinrichting van bestaande woonwagenlocaties ten behoeve van aan de gemeente Bergen op Zoom economisch gebondenen met een woonwagentraditie en ten behoeve van (klein) kinderen van ingezetenen van de gemeente Bergen op Zoom met een woonwagentraditie,

en gaat over tot de orde van de dag

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *