TWIJFELS, KENMERK 13031/FEK

 


 

Bergen op Zoom,  18 december 2013

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom


Onderwerp: twijfels, ons kenmerk 13031/FEK

Geacht college,

Wij hebben ons als fractie keihard ingezet om te realiseren dat er in onze stad een grote evenementen faciliteitenvoorziening komt.
We hebben in de raad de inspreker de heer Vreugdenhil te gast gehad, die ons uit het hart zijn plannen uit elkaar heeft gezet om een dergelijke voorziening te realiseren.

U heeft op allerlei manieren getracht ons ervan te overtuigen dat het niet goed voor onze gemeente zou zijn een dergelijke evenementenvoorziening op het terrein van Zebra Tours te laten plaatsvinden, maar te pleiten voor realisatie van een Leisurecomplex op het gebied bij de Zeeland.
U heeft toen aangegeven dat er vergevorderde plannen zijn met Maver en dat deze ondernemer betrouwbaar is en deze een investering wilde plegen van € 25.000.000,- om een dergelijk project te verwezenlijken.
Onze fractie had toen al ernstige twijfels bij deze hoogdravende ideeën. Wij hebben u echter het voordeel van de twijfel gegeven, omdat u stellig overtuigd was van de mogelijkheden van Maver en u noemde zelfs de basis van uw verklaring “de betrokkenheid van de bouwondernemer Volker Wessels”.

Al deze zaken zouden uiterlijk in juli 2013 rond zijn en er zou inhoudelijk een
start gemaakt worden met de bouw van de Leisurehal.

Tot op heden is er nog helemaal niets gebeurd en hebben wij als gemeente geen alternatief voor de plannen van de heer Vreugdenhil. De heer Vreugdenhil is door u weggejaagd als ondernemer en heeft u zijn plannen in de vriezer heeft geplaatst. Voor zover ik nu weet is de heer Vreugdenhil uitgestreden en heeft hij geen enkele interesse meer om nog iets te investeren in onze gemeente. De BSD fractie is hier op z’n zachtst gezegd ‘not amused’ over.

De heer Vreugdenhil had plannen die zeer snel te realiseren waren, omdat de basisvoorzieningen voor het creëren van zijn plannen allemaal aanwezig waren op het terrein van de heer Vreugdenhil. Met slechts enkele aanpassingen van de gebouwen zou Bergen op Zoom nu beschikken over een actieve evenementenhal. Tevens zouden er, behalve de bouwvakkers, stagebouwers, installateurs en toeleveranciers, ook nog eens minimaal 100 laaggeschoolden een arbeidsplek hebben gehad. Ook het in onze gemeente opererende ROC mist nu stageplekken voor haar studenten.

De inkomstenderving die wij als samenlevng op dit moment hebben door het ontbreken van een evenementenhal is groot. Ondanks het feit dat wij nooit de beschikking hebben gehad over een dergelijke evenementenhal en de inkomsten daaraan gerelateerd, zijn wij van mening dat onze gemeente klaarblijkelijk niet snapt hoe belangrijk het is om, vooral in deze tijd, een dergelijk initiatief van een ondernemer, die er z’n eigen ziel en zaligheid insteekt, niet tegen te werken.
‘Tegenwerken???’ hoort onze fractie u zeggen. Ja geacht college: tegenwerken!
Er zijn namelijk ons inziens geen argumenten om de plannen van de heer Vreugdenhil geen doorgang te laten hebben, vooral nu onomstotelijk is vastgesteld dat u gewoon geen alternatief heeft.

Wij vragen u vanuit onze fractie:

Bent u bereid opnieuw in gesprek te treden met de heer Vreugdenhil en te onderzoeken in hoeverre de plannen van de heer Vreugdenhil nog te ontdooien zijn?
Bent u bereid te onderzoeken, wat de heer Vreugdenhil van de gemeente nodig heeft om zijn plannen alsnog te ontplooien en verder vorm te geven?
Heeft u de bereidheid om al dat gene te doen om een zo spoedig mogelijke realisatie van een evenementenhal op Klein Molenbeek te bewerkstelligen?

Onze fractie ziet een schriftelijke beantwoording ingevolge RVO 39 graag tegemoet en mondelinge beantwoording in de commissie Burger en Bestuur van de maand januari 2014.

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD fractie
Farid El-Khassim

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *