FORUM/ DEBAT 3 FEBRUARI (VERSLAG)

 


Noordgeest


 


THEMA: POLITIEKE FORUMAVOND.

Maandag 3 februari 2014 in de Emmauskerk.

Opening:

Door Ad van de Vrede, Stichting AanZet.

 

PowerPoint presentatie:

Deze presentatie werd tot stand gebracht door Willem van der Bent (Voorzitter wijkcommissie Noordgeest).

Een stukje kiezershistorie en het bezoek van Burgemeester Frank Petter aan de wijk Noordgeest.

 

Voorstelronde:

De raadsleden stellen zich kort voor: dhr. Piet van de Kieboom (BSD), dhr. Wim Musters (CDA), mw. Yvonne Kammeijer (D66), Patrick van de Velden (GBWP), Peter van den Ouden (Groen Links), Ton Linssen (Lijst Linssen), Ad van der Wegen (PvdA) en Joost Pals (VVD).

 

 

Het debat:

 

Stelling: Meer aandacht voor onderhoud. De wijk verloedert?

De af -en aanvoer Supermarkt Dirk van de Broek moet beter/veiliger:

 

VVD: De bezuiniging op onderhoud openbare ruimte is niet alleen in Noordgeest te zien, ook elders is dit waar te nemen. Deze bezuiniging moet terug gedraaid worden.

CDA: Voor deze bezuiniging is in voorgaande Gemeente raden voor gekozen. Download de app buiten beter en meld knelpunten.

BSD: Het kan beter, het wijkbudget moet terug komen. Verloedering niet alleen in onderhoud, maar ook door sommige bewoners. Er moet minder bezuinigd worden.

D66: Helaas wel verloedering door bezuiniging in onderhoud, er moeten meer afvalbakken bij komen. Goed nieuws; in november 2013 is de bezuiniging onderhoud gestopt in geheel Bergen op Zoom.

GBWP: Voelt zich even goed schuldig hieraan.

Groen Links: zijn partij heeft hiervoor gewaarschuwd. Hij pleit voor het terug halen van de wijktafel, voor een betere communicatie.

Lijst Linssen: We zijn samen verantwoordelijk voor het zwerfaval, de gemeente gooit de rommel niet op straat.

PvdA: op onderhoud openbare ruimte en reiniging zal minder bezuinigd worden,

daar is een bedrag van 275000 euro voor beschikbaar. Er spelen ook andere

factoren een rol, zoals mensen die hun baan verliezen dat geeft spanningen.

PvdA: de wijkcommissies krijgen een waarderingssubsidie zij zijn niet weg bezuinigd, de wijktafel wel.

BSD: de wijktafel was een prachtig instrument.

D66: de Gemeente trekt zich steeds meer terug, de sociale infrastructuur gaat om zeep. Door de wijktafel te laten verdwijnen en de wijkcommissies te ontmoedigen.

CDA: Gemeente houdt het schoon, want als iets schoon is, wordt het eerder schoon gehouden.

Samenvatting uit het publiek: zwerfafval is de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf, meer handhaving, een wijkgebouw en een onderkomen voor jongeren in de wijk. Iets melden is ontmoedigend, men vraagt om je Burgerservicenummer en zo meer.

Reactie i.p.v. een wijkgebouw kunnen we terecht bij o.b.s. De Noordster, De Welle en zoals vanavond De Emmauskerk. Ton Linsen complimenteert de organisatie van de Emmauskerk met de betrokkenheid tot de wijk.

GBWP: we moeten werken aan de verstandhouding ouderen > jongeren. De term hangjongeren is niet loyaal t.o.v. alle jongeren.

VVD: gebouwen zijn grote kostenposten, beter in bestaande gebouwen organiseren zoals de Emmauskerk en de basisscholen.

PvdA: Burgerparticipatie werkt, ook hier in de wijk Noordgeest. Hij noemt o.a. het adopteren van de bloembakken door de wijkcommissie.

Lijst Linssen: Wat betreft de supermarkt Dirk van de Broek. Het is een dichtbebouwde wijk. Er is vele malen overleg geweest met Jan Bruijs en ook met Dirk van de Broek. Hij geeft eerlijk toe dat er is niets aan te doen is, buiten de wijk plaatsen is ook geen optie.

D66: De bebouwing van de wijk is een planologische blunder.

CDA: Fysiek niet op te lossen, organisatorisch wel.

Willem van der Bent: het is een geldkwestie.

Lijst Linssen: als er een plan is, kom er dan mee.

Groen Links: werken met een transferium, van grote naar kleine vrachtwagens aanvoeren. Reactie hierop: dat zou de prijzen in de winkel verhogen.

 

Stelling: Verkeersveiligheid: Noordgeest kent een aantal knelpunten in het kader van de verkeersafwikkeling. Onze wijkagent kan deze klus niet alleen klaren.

 

Bewoonster: in Hoefijzer zijn parkeerproblemen, die zijn er nog maar er is een 30 km zone van gemaakt. Zodat men er niet meer over kan klagen.

Bewoner: Akkerhoef en Halsterseweg zijn ook onveilige straten voor de weggebruikers.

D66: een platform in het leven roepen, bewoners die communiceren met de Gemeente. De wijkcommissie is ook een platform.

BSD: Merkt op dat de Melanendreef een 30 km zone is, maar er wordt veel te hard gereden. Meldingen van bewoners moeten serieus genomen worden.

Bewoonster: Hoelang is de wachttijd?

PvdA: Antwoord binnen tien dagen.

CDA: De wijkagent kan het niet alleen. Organisatorisch kan er bij de politie veel verbeterd worden.

VVD: De wijkagent meer in de wijk en op straat en minder bureaufunctie, Hier ligt voor de Gemeente ook een taak.

Lijst Linssen: De handhaving moet een tandje bij.

Bewoonster nabij Jutland: Noemt een reeks vernielingen, zegt dat de politie niet te bereiken is alleen per email. Complimenteert onze Voorzitter Willem van der Bent, hij kwam naar haar toe. Zo besloot zij naar deze avond te komen, om aan te geven dat het in haar omgeving niet veilig is.

BSD: Organisatorisch gaat er bij de Politie veel verkeerd.

Groen Links: klachten worden niet serieus genomen en handhaving is problematisch.

PvdA: Er moeten meer Bijzondere Opsporing Ambtenaren (BOA’s) komen.

Lijst Linssen: beaamt dat hier verbetering in moet komen.

 

Stelling: Drugsoverlast: We constateren steeds meer drugs gerelateerde overlast in de wijk. De inzet van extra politie handhaving in de vorm van Courage is een bittere noodzaak.

 

VVD: Discussie wietteelt > VVD is tegen.

PvdA: Is voor als experiment, zo kan men er meer controle op uitvoeren.

Lijst Linssen: Drugshandel verder bestrijden. Den Haag moet wetgeving aanscherpen.

Groen Links: is voor reguliere wietteelt. De overlast moet op een andere manier aangepakt worden, het groeit ons boven het hoofd.

GBWP: op gebied van handhaving en voorlichting moet veel verbeterd worden.

D66: er is te weinig blauw op straat, de bestrijding van drugsoverlast kost bakken geld. Is voor legalisering van softdrugs, pleit voor 1 coffeeshop aan de rand van de stad als experiment.

CDA: Zelf wietteelt heeft geen zin, handhaving door courage erin houden.

BSD: Burgers mogen er geen last van hebben. Keihard optreden en handhaven.

Samenvatting uit het publiek: Iedere avond wordt er achter onze woning op het parkeerterrein gedeald en er wordt niets aangedaan. nummerborden, data en tijden gemeld bij courage en van 19.00 uur tot 02.00 uur rijden auto’s keihard door de wijk. Zij is gestopt met melden. Een andere bewoner merkt op dat in speeltuintjes gedeald wordt, waar geen zicht op is. Met als gevolg zwerfafval, meer diefstal. Ontruim die speeltuintjes en geef de grond aan de bewoners.

Willem: blijf melden, alleen dan wordt dit probleem serieus genomen.

GBWP raadslid Aydin Akkaya: Men is er wel degelijk mee bezig.

GBWP: betrek hier de wijkkrant bij.

 

Stelling: Jeugdzorg impuls geven: Noordgeest is een wijk met een aantal scholen

daarnaast zijn we doorvoer naar scholen. Heel belangrijk is de verkeersveiligheid voor de jongeren. Alleen een buitenspeelveld op de Groenplaats, niets voor de natte, koude periodes van het jaar.

 

BSD: Het begrip ‘hangjongeren’ is negatief, geef ze een plek.

PvdA: heeft hier zorgen over. Ad heeft in de pauze contact gelegd en meldt dat de Emmauskerk hier voor open staat. Ook ligt er een taak bij sociaal beheer, Ad van de Vrede krijgt huiswerk mee.

CDA: Met 90% van de jongeren gaat het goed, met 10% niet en daar gaat de aandacht naar toe. Meer verlichting langs fietsroutes en plaatsen waar ze terecht kunnen bij pech.

VVD: sluit zich hierbij aan.

D66: noemt daarnaast nog netwerken en preventie.

Ad van de Vrede: Landelijk gegeven: met 80% van de jongeren gaat het goed, met 15% gaat het niet goed en 5% zit in de criminele sfeer.

GBWP: Meer doen op jeugdzorg en pleit voor een stimuleringsfonds.

Lijst Linssen: er zijn flying teams en er is sociaal beheer voor risico kinderen, gewenst is een stimuleringsfonds voor de groep jongeren waar het goed mee gaat.

Groen Links: Preventie is heel belangrijk, samenwerking, snelle netwerkverbindingen. Professionals op een slimme manier inzetten.

Bewoonster: kent een adres waar bewoners een plek in de schuur voor jongeren open stellen, daar kunnen ze aan brommers sleutelen enz. De vraag is, is men bereidt te investeren in zulke initiatieven.

Lijst Linssen: Waardeert deze initiatieven enorm en is zeker bereidt hier in te investeren.

 

Ad van de Vrede: sluit het debat af en dankt ieder voor zijn/haar komst.

 

Bezoek ook onze website www.noordgeest.nl voor mededelingen, agenda en verslagen.

 

 

Verslag: Marleen Uijtdewillegen (secretaris Wijkcommissie Noordgeest).
Door minder plezierige ervaring in het verleden, heeft zij de namen van
bewoners weggelaten.

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *