WE ZIJN DUS EEN SOORT VAN FAILLIET? EN NU?

 

|  23-02-2014  |  11.24 uur  |

 


DSB is niet meer, de BSD gelukkig wel!

DSB is niet meer, de BSD gelukkig wel!

De BSD heeft dit ook al meerdere malen in de openbaarheid gebracht. Het is geen leuk verhaal, maar wel een eerlijk verhaal. De hand moet op de knip. Misschien ten overvloede: er is geen geld meer voor prestige projecten of ander flauwekul. Het is nu zaak om de (sociale) voorzieningen in stand te houden en de spreekwoordelijke tering naar de nering te zetten.

Helaas moet het weer aangehaald worden, maar het fiasco de Bergse Haven heeft er eigenlijk min of meer voor gezorgd dat Bergen op Zoom ongeveer twintig jaar nodig zal hebben om dit af te betalen. De BSD pleit al jaren dat het beter is om een artikel 12 gemeente te worden. De lasten voor de inwoners zouden dan weliswaar nog verder stijgen, maar het grote voordeel is dat andere gemeenten mee gaan betalen aan het afbetalen van onze schulden, omdat wij dan een grotere uitkering krijgen uit het Gemeentefonds en de andere gemeenten minder. Dit betekent wel dat op termijn de financiële positie van de gemeente verbeterd wordt en dat er weer nieuw beleid ten bate van de Bergenaren gemaakt kan worden. Het eerlijke verhaal is: wie zijn achterste brandt, moet op de blaren zitten. We beseffen dat helaas veel Bergenaren nu al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit betekent voor de BSD dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en er meer aandacht moet zijn voor armoedebeleid, zoals het kwijtscheldingsbeleid. Leest u dit artikel anders even.

Voor de BSD is het belangrijk om de inwoners te informeren, zodat zij op 19 maart weten wie een eerlijke blik heeft op de toekomst. U wilt tenslotte toch ook dat er verantwoordelijke mensen aan de knoppen zitten? Een hele hoop zittende politici en partijen hebben bewezen dat zij hiertoe niet instaat zijn. In de verdere aanloop naar de verkiezingen toe gaan wij samen met u filosoferen over deze zaken. Reageert u onder deze tekst met uw gedachten hierover:


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

8 reacties

 1. Marco Hart. Buiten getrapt gefrustreerd individu die zich op de BSD gaat richten. Smullen voor ons kiezers. Ten strijde mensen! Actie.

 2. Louis van der Kallen

  De schuld van de gemeente Bergen op Zoom is € 3.295,–per Bergenaar tegen gemiddeld € 2.343,– in andere gemeenten. Onze gemeentelijke schuld is dus per inwoner 40 % meer dan in andere gemeenten (cijfers van de VNG).
  Maar erger is nog de toename van de schuld de afgelopen jaren (2009/2012). Nam de gemeentelijke schuld per inwoner gemiddeld in Nederland met € 460,–toe over die jaren,
  Bergen op Zoom (volgens de collegepartijen uiterst zuinig) zag de schulden in de periode 2009/2012 met maar liefst € 1.446,– per inwoner stijgen. De schulden van de gemeente Bergen op Zoom stegen dus meer dan 3 maal zo snel als gemiddeld bij de Nederlandse gemeenten.

  Deze cijfers laten zien dat de afgelopen jaren ons college van Lijst Linssen, VVD, PvdA en GBWP bepaald niet zuinig is geweest, maar veel geld heeft uitgegeven dat ze hebben geleend.
  Eens moeten we hierop afbetalen. De BSD positie is niet dat wij artikel 12 graag willen, maar dat het op termijn toch onvermijdelijk is. Laat dan andere gemeenten maar snel meebetalen en de provincie, als toezichthouder, ons dwingen tot zuinigheid en de provincie houdt verscherpt toezicht op onze uitgaven.
  Dat is misschien niet leuk, maar door het onverantwoordelijke financieel beleid van de huidige coalitiepartijen wel gewenst. Dan is het wel aan ons om het armoedebeleid overeind te houden en juist hieraan inhoud en vorm te geven. De BSD gaat die uitdaging aan. Niet omdat we er blij mee zouden zijn, maar omdat het nodig is om Bergen op Zoom op termijn weer de toekomst te geven wat de huidige collegepartijen ons door slecht beleid hebben ontnomen. Dus niet pappen en nat houden, maar verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. En ja dat doet zeer maar: het eerlijke verhaal is nu eenmaal dat de fouten gemaakt in het verleden ooit betaald zullen moeten worden. Er is geen makkelijke weg. Iedereen die dit beweert liegt.

 3. Overigens Marco, solidair zijn doen we in Nederland met elkaar en voor elkaar. Dat moet jij weten als voormalig SP-er. Dus niet per gemeente. Wij zijn nu al solidair, socialistisch, met andere artikel 12 gemeenten. Er hoeft geen schaamte te ontstaan om dat gegeven recht ook te hanteren. Zou schande zijn om er tegen te zijn dunkt mij. Of erger, later met nog meer schuld, uiteindelijk toch nog te moeten aankloppen. De anderen meer benadelen dan nodig..

 4. Een artikel 12 gemeente lijkt mij nu niet de oplossing. De lasten voor onze burgers zullen stijgen! Nu kies ik ervoor om de burger niet te zien als boekhoudkundige maat, maar als menswaardige mens. Dit college heeft al een voorzet gegeven door dit hele project als een taart in stukken te hakken.Waar het aan ontbreekt is om deze kleine projecten uit te breiden met scholings/ opleiding projecten én werkgelegenheids projecten. Het ontbreekt deze gemeente om als regiesseur op te treden. Ik zie ook niet dat er huizen gebouwd worden met een zgn. 0- optie oftewel de levensbestendige woningen. Hierbij zou onze woningcorporatie betrokken moeten worden en eventueel andere corporaties. We bouwen tenslotte niet voor leegstand! Betaalbare sociale huur woningen, werkgelegenheid waarbij mensen alleen maar mogen werken op een normaal arbeidscontract. Er zijn m.i. constructies genoeg te bedenken. Zeker nu het Rijk in 2015 weer gaat strooien met re- integratie gelden.Dit geld behoord aan de mensen die willen/ moeten werken en niet aan de managers of bedrijfjes die wel willen mee eten uit de ruif, zoals een aantal jaren geleden. Ik blijf kansen zien voor ons Bergen op Zoom. Socialer en menswaardiger. Zoals de BSD nu is samengesteld zit er een hele hoop kennis en creativiteit. Een partij die discussies losmaakt en meedenkt aan oplossingen.

 5. Maar Mini, zoals Louis stelt in zijn artikel is het misschien zelfs onvermijdelijk.. en dan? Dan beter nu of beter later? Ik heb de neiging om de getallen te laten spreken en de rekenmeester te geloven.

 6. MCM, natuurlijk geloof ik de rekenmeester laat daar geen twijfel over bestaan. Maar ik blijf mogelijkheden zien om zonder status art. 12 gemeente eruit te komen. Ik bedoel te zeggen de toren van Pisa is ook niet op één dag gebouwd. Hij staat scheef, maar hij staat er en is zelfs een monument!

 7. Dan zal dat toch moeten met een andere insteek vanuit het college en de Raad. Momenteel gaat er teveel geld uit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *