BEPLANTINGEN PRORAIL/PARALLELWEG 2, KENMERK LK/14006

 

 


Bergen op Zoom, 3 maart 2014

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Beplantingen ProRail/Parallelweg 2, kenmerk LK/14006

 

Geacht College,

 

Dank voor uw reactie, kenmerk U14-000886 op onze brief van 13 januari kenmerk LK 14001.

In het voorjaar van 2013 is er met bewoners van de Parallelweg gesproken en zijn er afspraken gemaakt met ProRail en de gemeente. Er zijn brieven met schema’s en tekeningen verspreid met de gemeentelijke toezegging dat de bomen die aan het begin van de Parallelweg bij de spoorwegovergang en de bomen die in de straat ter hoogte van houthandel Paul van de Watering staan niet gekapt zouden worden.

Afgelopen week is er toch begonnen met de kap van de bomen bij de spoorwegovergang aan de Wouwseweg, tientallen bomen zijn reeds geveld. Het aanzicht van de straat wordt sterk aangetast.

Dit leidt voor de BSD-fractie tot de volgende vragen:

  • Waarom worden de omwonende bewoners nu niet geïnformeerd? 
  • Wat is de reden dat de bomen die zouden blijven staan nu wel gekapt worden?
  • Wat is voor het nu getroffen gebied de herplant afspraak?

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.