VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR, KENMERK LK/14005

 

 


Bergen op Zoom, 1 maart 2014

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Verzoek wet openbaarheid van bestuur, ons kenmerk LK/14005

 

Geacht College,

 

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers over 2013, die betrekking hebben op Product P1102 Volkshuisvesting/Beheer woonwagens, in het bijzonder (sub-)product /kostenplaats 434313 682201 (overige lasten) . Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB.

Ondergetekende verzoekt uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen van 1 april tot en met 15 mei 2014, alsmede met aanwijzing van een contactambtenaar voor de beantwoording van eventuele vragen naar aanleiding van de ter kennisneming beschikbaar gestelde stukken.
In de verwachting dat u de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 WOB zult respecteren en uw reactie afwachtend,

 

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *