DIANA VAN BEEST: SLECHTHORENDE KINDEREN OF BERGSE HAVEN?

 

|  05-03-2014  |  13.25 uur  |

 


Maharashtra Fellowship for Deaf LOGL

Afgelopen donderdag kwam er een amendement van de BSD  ten behoeve van kinderen met een beperking aan de orde in de raad van Bergen op Zoom.

Wat deed zich voor? De gemeente Bergen op Zoom krijgt van het Rijk jaarlijks € 112.000 om er voor te zorgen dat er faciliteiten worden geboden voor kinderen van de Spreekhoorn, een school voor slechthorende kinderen met een ernstige spraakprobleem.

Voorlopig maakt de school hier geen gebruik van omdat ze op dit moment alle middelen zelf hebben. Maar omdat in 2015 het passend onderwijs er aan komt, en er dus een verschuiving gaat plaats vinden zowel in het regulier onderwijs als binnen het speciaal onderwijs, zijn er onvoorziene kosten in aantocht. Daarnaast is de specifieke hulpvraag van deze kinderen met het daarbij behorende materiaal zo onderhevig aan wijzigingen in de toegepaste techniek, dat extra geld noodzakelijk is.

Naar onze mening is het belangrijk dat er voor deze leerlingen een extra buffer komt. Het voorstel van de BSD was om de € 112.000,– te reserveren voor onvoorziene uitgaven voor het speciaal onderwijs,  zoals de Spreekhoorn. Maar helaas, de pot Algemene Reserve wordt weer gespekt, omdat de gemeentelijke reserves door de verliezen op de grondexploitaties van de Markiezaten en de Bergse haven lijden aan anorexia.

Zoals u ziet werken ook hier weer allerlei krachten die tegen het amendement stemden, waardoor de realiteit hard en soms meedogenloos is. Hoe kun je je hoofd naar rechts wegdraaien als partijen wanneer het om kinderen gaat. Even leek het er op dat bij aanpassing van het amendement nog een partij zou meedoen. Maar helaas de rechtse ombuiggymnastiek won. Ik denk dat de rest van de raad na de verkiezingen maar bij Olga Commandeur op ochtendgymnastiek moet gaan. Misschien worden ze dan wat soepeler.

En gaat over tot de orde van de dag:

Diana van Beest 


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

  1. Ricky dinkelberg

    Ja beste Diana,en zo gaat het keer op keer de ene subsidie naar de andere subsidie verdwijnen naar een andere hoek,naar welke hoek de verkeerde hoek..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *