OUDERDOM IN DE MODERNE TIJD..

 

|  10-03-2014  |  21.19 uur  |

 


Elderly Couple - Brasov - Romania

“Ouderdom komt met gebreken”. Dit is een veel gehoorde uitspraak. Maar ouder worden doen we het liefst allemaal in goede gezondheid.

Veel ouderen echter krijgen met het verstrijken der jaren lichamelijk en soms ook psychische problemen. Thuis blijven wonen is daarom niet altijd makkelijk, maar veel ouderen vinden dit wel zo fijn. Ouderen verhuizen liever niet en als het dan toch moet blijven ze het liefst zo dicht mogelijk bij hun oude woonplek. Het huidige voorzieningenniveau is hierop onvoldoende afgestemd. Er zullen extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden om hieraan tegemoet te komen.

Voor de BSD dient het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen vooral om de kwaliteit van het leven van ouderen zoveel mogelijk in stand te houden. De behoefte van ouderen en senioren moet centraal staan en niet de door bezuinigingsdrift gedreven opvattingen van het huidige kabinet.

Voor de BSD staat voorop dat beleid dat ouderen treft niet over de hoofden van deze senioren wordt ontwikkeld, maar in samenspraak met senioren tot stand komt, waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring van ouderen en de ouderenbonden en de allochtone organisaties.

Doordat de overheid fors gaat bezuinigen op de ouderenzorg zijn het veelal mantelzorgers die bij moeten springen. Daarnaast zullen veel senioren die thuis willen blijven wonen binnenkort hun huishoudelijke hulp zelf moeten betalen. Alleen voor degenen die dat niet kunnen betalen zal de gemeente een vergoeding geven. Tegelijkertijd zullen senioren met beginnende ouderdomsklachten veel minder snel dan voorheen in een zorginstelling terecht kunnen. En als ze al een plekje in een instelling kunnen bemachtigen zullen mantelzorgers bij moeten blijven springen.

De BSD vraagt hierbij nadrukkelijk aandacht voor:

 • de financiële draagkracht van de persoon,
 • de kwaliteit van de “mantelzorg”.

De groep alleenstaande ouderen met een lichamelijk en/of geestelijke beperking en een minimuminkomen is er het slechtst aan toe. Uit schaamte of onbekendheid doen niet alle ouderen met een laag inkomen een beroep op regelingen voor inkomensondersteuning. De gemeente moet daarom de voorlichting aan ouderen intensiveren, zo mogelijk met huisbezoeken. De BSD zal zich inzetten om de kwaliteit van zowel gemeentelijke als particuliere instanties, die zich met de zorg van de ouderen bezighouden, vast te houden en zo nodig te verbeteren. Immers, de kwaliteit van de beschaving van een volk wordt mede bepaald door de wijze waarop de gemeenschap haar ouderen behandelt.

Enige directe aandachtspunten voor de kortere termijn zijn voor de BSD:

 • Het volkshuisvestingsbeleid voor de ouderen,
 • het optimaliseren van de maaltijdendienst,
 • de gezondheidszorg,
 • ouderen-educatie.

“Je bent nooit te oud om te leren”
Voor al deze aandachtspunten geldt dat betrokkenen de gelegenheid moeten krijgen, om wensen en ideeën kenbaar te maken.

 

Hier kunt u ons uitgebreide programma lezen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

 1. Ouderdom met klachten dat klopt ook.
  Een ding vind ik niet kloppen: zij die met terechte klachten komen bij de huisarts, specialisten, of assistent van de huisarts . Dan word je niet (altijd) goed gehoord. Dan zegt men: ,, Ja.. je hebt teveel meegemaakt: neem maar een paracetemol.”

  En zij die niets of nauwelijks mankeren krijgen alles gedaan van de specialisten, Huisartsen, WMO!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *