FARID & PIET – BSDtv & MENSEN MET EEN HANDICAP

 

|  14-03-2014  |  16.27 uur  |

 


bij-artikel-v2

Klik op de foto voor BSDtv

Farid & Piet zijn beiden druk aan het campagne voeren. Piet vandaag vanachter zijn computer, Farid is de stad ingegaan. Bekijk het filmpje van Farid hier. Lees hieronder de blog van Piet! Fijne zonnige namiddag nog allemaal! (Ondertiteling is aanwezig door op ondertitels of  Cnssho2 te drukken, rechtsonder in uw YouTube venster)

 

MENSEN MET EEN HANDICAP

Uit een recent gehouden breed onderzoek van prof. Evenhuis blijkt dat 25 % van de bewoners van instellingen voor (verstandelijk) gehandicapten in 2020 ouder dan 50 jaar zal zijn. De levensverwachting van deze groep burgers neemt toe. Hoe gaan we daar mee om in de toekomst?

Woon- en leefsituatie
In het verleden werden mensen met een (verstandelijke) beperking vaak thuis in familieverband opgevangen en verzorgd en begeleid. Omdat de leeftijd van de verzorgers op termijn vaak tot een extra belasting ging leiden moest er in het verleden noodgedwongen gekozen worden voor opname in een instelling. Met alle respect voor de beroepskrachten in deze instellingen is geconstateerd dat de zorg voor deze ouder wordende gehandicapten vaak onder de maat is. Door bezuinigingen en de afgeslankte bezetting in de instellingen komen de inwoners ervan niet meer toe aan voldoende beweging. Bovendien zijn de maaltijden van een zodanige samenstelling en bereiding dat er regelmatig sprake is van onvoldoende gezond eten. Het is dan ook niet vreemd dat veel van deze groep gehandicapte burgers een slechte lichamelijke conditie hebben. Nu de (verstandelijk) gehandicapten naar verwachting langer zullen blijven leven, dringt zich de vraag op: zal dat ook in goede gezondheid zijn? De inspectie toont onvoldoende actieve belangstelling bij haar toezichthoudende taak. Men benadrukt de keuzevrijheid van de patiënt/bewoner, maar de bezuinigingen leiden er toe dat beroepskrachten in de gehandicaptenzorg onvoldoende direct toezicht kunnen houden op diegenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd, wat in de vertrouwde thuissituatie wel mogelijk bleek.
De laatste jaren is gelukkig met behulp van een persoonsgebonden budget (P.G.B.) het toch mogelijk gebleken door verlening van ‘zorg en begeleiding aan huis’ dat de gehandicapte langer in zijn of haar vertrouwde omgeving kan blijven wonen en die zorg en aandacht krijgen die noodzakelijk is. Nu de middelen hiervoor vanaf 2015 niet langer meer door de zorgkantoren maar via de gemeenten verstrekt gaan worden, moeten we er voor vrezen dat met name voor de 50+-gehandicapten het een flinke stap terug in beweging en welzijn zal worden. Immers de gemeente, ook Bergen op Zoom, zal door forse bezuinigingen van staatssecretaris van Rijn (PvdA) met veel minder geld deze effectief gebleken hulp en begeleiding in de thuissituatie, drastisch terug proberen te dringen. Het zal de verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeenteraad en het college worden om hierin een visie te ontwikkelen en de beschikbare middelen eerlijk, efficiënt en effectief in te zetten. Ik sluit niet uit dat er op andere onderdelen van Het Sociale Domein geld ‘overblijft’. Een voorbeeld daarvan zijn de eventuele overblijvende gelden die nog vanuit Provincie en Rijk te ruimhartig worden besteed aan overhead en gebouwen in de jeugdzorg. Ook eventuele overschotten vanuit de Wet Werk en Bijstand (WWB) kunnen hiervoor worden ingezet. In ieder geval moet voorkomen worden dat geld dat over gehouden wordt aan ‘lantaarnpalen’ wordt besteed.

Werksituatie
Ook als het gaat om werk ziet het er voor burgers met een handicap, niet bepaald rooskleurig uit. Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) gaat fors bezuinigen op de Sociale Werkplaatsen. Een plek waar mensen met een handicap jarenlang op een aangepast werktempo toch heel productief en zinvol aan het werk zijn. In de nieuwe Participatiewet worden de aangepaste werkplekken voor mensen met een handicap afgebouwd en zijn deze mensen in de toekomst aangewezen op het reguliere bedrijfsleven. Volgens staatssecretaris Klijnsma “Moet iedereen deel uit maken van de samenleving”. Hoe krijg je het verzonnen, zo’n keiharde maatregel op deze manier te verkopen. De mensen die op deze vorm van werk zijn aangewezen, moeten vrezen voor hun baan, hun loon en pensioen(-opbouw). Maar zegt de staatssecretaris in het verleden zijn er eerder plannen geweest om op de WSW te bezuinigen, zo van pats boem! Nu is het anders. Zo is er, volgens haar, met het bedrijfsleven afgesproken dat er 125.000 banen speciaal voor deze groep burgers beschikbaar komen in het reguliere/gewone bedrijfsleven. Dat dit in het verleden al eens eerder was afgesproken maar totaal mislukt is, is volgens de staatssecretaris nu niet zo. Feit is in ieder geval dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 met het ook weer fors verlaagde participatiebudget, naast het aan werk helpen van ‘gezonde’ werklozen, ook moeten zorgen dat mensen met een (verstandelijke) handicap aan zinvol werk komen. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Gaan we voor snel succes (het zo snel mogelijk herplaatsen van werkloze burgers) of houden we ook nog rekening met onze gehandicapte medeburger?

De nieuwe gemeenteraad mag het zeggen!

Piet van den Kieboom


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *