HOE GAAN WIJ MET UW GELD OM? ONS PLAN:

 

|  17-03-2014  |  09.49 uur  |

 


Money

De huidige coalitie van Linssen, PvdA, GBWP en VVD hebben de schulden doen exploderen, ondanks de grote tekorten die er reeds waren!

De weg naar een financieel gezond Bergen op Zoom zal, als we die zonder hulp van anderen moeten afleggen, lang en zwaar zijn. Maar hoe dan ook moeten we ophouden met pappen en nathouden en net als iedere andere schuldenaar bij ons zelf beginnen. De BSD hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Het voeren van een evenwichtig financieel economisch beleid. Dat wil zeggen de mogelijkheden afmeten aan de middelen en niet andersom;
  • Ophouden met het verschuilen achter de economische crisis. De crisis is niet de oorzaak van onze problemen en die van het grondbedrijf. De problemen zijn veroorzaakt door wensdenken van opeenvolgende colleges en raadsmeerderheden;
  • Er van uitgaan dat oude/goede tijden op de woningmarkt de eerstkomende 10 jaar niet terugkeren. Sterker nog: als gebouwd zou worden wat de gemeente heeft begroot dan stort de prijs van de bestaande woningen in Bergen op Zoom in. Daarmee worden de bewoners/eigenaren van de bestaande woningvoorraad ernstig benadeeld en daarmee de economische toekomst van onze gemeente;
  • Alle grondexploitaties zullen aangepast moeten worden zodat de looptijden realistisch worden en de onafwendbare verliezen meer inzichtelijk;
  • Het financieel beleid moet gebaseerd worden op meerjarenramingen, gericht op een blijvend sluitende begroting. Dat kan deels door een verlaging van het uitgavenniveau door weloverwogen prioriteitsstellingen;
  • Staatsbezuinigingen, met gevolgen voor de gemeente, dienen binnen de gemeentelijke begroting opgevangen te worden.

Worden we daarmee financieel gezond de komende 10 jaar? Vermoedelijk nog niet. Daarvoor is de schuldenlast (die na de achterstallige betaling aan Nedalco nog verder zal oplopen) te groot. Er zijn nog andere mogelijkheden. Die zijn weinig aantrekkelijk, maar mogelijk onvermijdelijk. Artikel 12 is er daar één van. Dan gaat de rest van Nederland aan onze misère meebetalen.
Een andere mogelijkheid is een gemeentelijke fusie met onze buren. Dan daalt de gemiddelde schuld per inwoner fors.

De cijfers
Bergen op Zoom heeft per inwoner (stand december 2012) € 3.295 schuld. Steenbergen heeft meer geld op de bank staan dan schulden (netto € 336 per inwoner). Dus netto geen schuld. Woensdrecht heeft een schuld van € 458 per inwoner en Roosendaal van € 1423 per inwoner. De voormalige coalitie heeft deze schulden fors doen toenemen! (Zie link hieronder.)
Onze schuld in miljoenen euro’s is bijna twee keer zo hoog als de totale schuld van Roosendaal en Woensdrecht. Als we met Roosendaal, Woensdrecht en Steenbergen zouden fuseren wordt de schuld per inwoner van de nieuwe gemeente ongeveer € 1752. De schuld per Bergenaar daalt dan met bijna 50 %! Als fuseren om financiële redenen noodzakelijk wordt hebben we dat aan de voorgaande colleges te danken.

Hier kunt u ons uitgebreide programma lezen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

2 reacties

  1. Loes is niet gek

    Dus Linssen draait en liegt een andere voorstelling van zaken in zijn nep-gemeente brief? Tevens is zijn voorstelling van zaken over hoe de BSD dit ziet een leugen ten bate te verdoezelen dat het zijn verantwoording is dat de schuld WEER hoger is geworden. Betrouwbaar sujet. Neen.

  2. bij de nieuwe college onderhandelingen opnemen in 2014 afterekenen met nedalco .een bedrijf dat 100 jaar heeft bij gedragen aan het welzijn van bergen op zoom en zijn verplichtingen t.o.v. bergen op zoom is nagekomen ,moet je ook als gemeente je verplichtingen 10 jaar na AANKOOP nakomen. dat dit nog niet is gebeurt is een grote schande voor b.op zoom.het past niet om daar met loense praktijken zeker niet voor de gemeente om daar onderuit te komen.m.v.gr.jan van de water.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *