PARKEREN ROND DE BREDASESTRAAT, KENMERK LK/14008 + ANTWOORD KENMERK U14-005291

 

 


pdf: Antwoord B&W aan BSD – Parkeren rond de BredasestraatBergen op Zoom, 3 april 2014

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Parkeren rond de Bredasestraat, kenmerk LK/14008

 

 Geacht College,

 

 Van uit het gebied Bredasestraat, Oude Stationsweg, Lange Parkstraat bereiken de BSD-fractie steeds vaker klachten over het onvindbaar zijn van een parkeerplek in de avonduren. Dit ‘gebrek’ is na de realisering van de bebouwing langs De Statie (nr. 5-119) verder toegenomen. Ook met vergunning is er gewoon, volgens de bewoners, geen plek in de avonduren (na thuiskomst eerste/vroege werkers) te vinden. Dit gebrek leidt volgens de bewoners tot het feitelijk vrijwel onverkoopbaar worden van hun woningen. Aspirant kopers haken af als ze constateren dat parkeren in de directe omgeving, ook met vergunning, feitelijk in de avonduren/nacht vrijwel onhaalbaar is. Dit steekt des te meer als met regelmaat geconstateerd wordt dat de gereserveerde plaatsen (Stadlander) langs De Statie in de avonduren grotendeels onbenut blijven. Bewoners houden hun hart vast in het vooruitzicht dat het onbebouwde perceel langs De Statie nabij de spoorovergang ooit bebouwd zal worden. Zij denken dat het aantal bestemmingsplantechnisch vereiste parkeerplaatsen op eigen grond dan wederom onvoldoende zal zijn of deze, in de avonduren, onvoldoende benut zullen worden.

De BSD-fractie heeft de volgende vragen:

  • Is uw college met de voornoemde problematiek bekend?
  • Zo ja, welke mogelijke maatregelen neemt uw college in overweging?
  • Zo nee, is uw college bereid in dit kader de problematiek te inventariseren?
  • Welke parkeervoorzieningen is uw college voornemens te verlangen bij de eventuele bebouwing van het onbebouwde perceel aan De Statie inclusief de regeling van het gebruik daarvan?

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen

 

pdf: Antwoord B&W aan BSD – Parkeren rond de Bredasestraat


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

  1. Marcel Mulder, fractieassistent.

    Als ik het antwoord van het college zo zie, dan kan men pas na 20.00 een plaatsje vinden. Wel lastig als je rond 18.00 thuis bent.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *