HET NIET REALISEREN VAN PARKEERPLAATSEN RABO, KENMERK LK/14010

 

 


 Bergen op Zoom, 8 april 2014

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

 Betreft: Het niet realiseren van parkeerplaatsen RABO, ons kenmerk LK/14010

 

 Geacht College,

 

 In juni 2007 werd de bouwvergunning voor het RABO kantoor op de hoek Zuid-Oostsingel/Jacob Obrechtlaan afgegeven. Een voorwaarde in die vergunning was dat er 113 parkeerplaatsen gerealiseerd zouden worden: 43 plaatsen in het bouwplan en 70 plaatsen, wel of niet op eigen terrein, uiterlijk binnen vijf jaar. In de vergunning van juni 2007 is de bepaling opgenomen dat voor iedere niet (tijdig)gerealiseerde parkeerplaats € 20.000,- door RABO betaald zou moeten worden. Tot op heden zijn slechts 43 parkeerplaatsen gerealiseerd. De 70 plaatsen die gerealiseerd zouden worden buiten het initiële bouwplan zijn tot op heden niet gerealiseerd, noch is er 70 maal € 20.000,- zijnde 1,4 miljoen euro door RABO ten behoeve van het parkeerfonds betaald.

Per brief van 22 augustus 2013 heeft uw college RABO tot juni 2016 de tijd gegeven de 70 plaatsen alsnog te realiseren.

Het lijkt erop dat de RABO anders wordt/is behandeld dan menig andere bouwinitiatiefnemer in onze gemeente. Daarvoor geldt het gemeentelijke devies realiseren (hoe duur ook) of betalen!

In dit kader heeft de BSD-fractie een aantal vragen:

  • Waarom is bij de afgifte van de bouwvergunning in juni 2007 de coulance getoond om de realisering van 70 parkeerplaatsen te mogen faseren in vijf jaar?
  • Wat heeft uw college in de periode tussen juni 2007 en juni 2012 gedaan om de realisatie van de voornoemde 70 parkeerplaatsen te bevorderen?
  • Waarom is uw college na juni 2012 niet overgegaan tot invordering van de 1,4 miljoen euro, de door RABO verschuldigde compenserende middelen?
  • Wat zijn de motieven van uw college om per brief d.d. 22 augustus 2013 aan RABO tot juni 2016 de tijd te geven tot realisering van de voornoemde 70 parkeerplaatsen te komen?
  • Is uw college zich bewust van de mogelijke precedentwerking van voornoemde handelswijze ten aanzien van RABO in relatie tot anderen waarbij parkeerplaatsen op eigen grond c.q. de bijdrage aan het parkeerfonds wel wordt afgedwongen?

 

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.